Region Hovedstaden skærper indsatsen for at indfri FN´s verdensmål

​Flere lever med kroniske sygdomme, overvægt og rygning, og uligheden i sundhed er markant. Samtidig kalder klimaforandringer på omfattende handling nu. Det er blot nogle af de udfordringer, som Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål skal bidrage til at løse. 

Vent...

Verdensmål som forpligter os alle

Med 40.000 ansatte og et budget på 39 milliarder i Region Hovedstaden, kan vi gøre en forskel for verdensmålene. Derfor har politikerne i regionsrådet den 14. maj vedtaget en handlingsplan for hvordan vi bidrager til FN's verdensmål.

Med den nye handlingsplan bliver indsatsen styrket indenfor regionens opgaver, som både er at drive Danmarks største sundhedsvæsen og udvikle hovedstadsregionen indenfor miljø, trafik og uddannelse.

"Det har været afgørende at bruge verdensmålene som løftestang til at styrke vores indsatser og sikre en bred politisk forankring. På den måde sørger vi for, at visionerne ikke blot bliver på papiret, men resulterer i konkrete handlinger," udtaler formand for miljø- og klimaudvalget Kim Rockhill.

Region Hovedstaden vil løfte udviklingen

Region Hovedstadens retning for arbejdet med verdensmålene bygger på en kortlægning af, hvordan regionens indsatser allerede påvirker verdensmålene, og hvilke udfordringer, vi både som samfund og organisation står overfor.

"Vi bruger verdensmålene som en katalysator til at løfte udviklingen yderligere, især indenfor verdensmål 3 om sundhed og trivsel, 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Der er væsentlige udfordringer indenfor de tre verdensmål. Det forpligter at være en så stor arbejdsplads, som vi er, og vi kan som region gøre en betydelig forskel," siger formand for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen.

Verdensmål 3

Som landets største sundhedsvæsen er det væsentligt, at regionen hele tiden har fokus på, hvordan der kan udvikles en endnu bedre, sammenhængende og effektiv forebyggelse og behandling på topniveau. Det hænger tæt sammen med verdensmål 3.

Verdensmål 11

Når regionen arbejder på at sikre ren jord og rent vand, bæredygtig transport og tilgængelighed til råstoffer, er det båret af ambitionen om en grøn og innovativ metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet. Det hænger tæt sammen med verdensmål 11.

Verdensmål 12

Det er ressourcekrævende at drive landets største sundhedsvæsen. Regionen har derfor et stort ansvar for, at negative påvirkninger på klimaet og miljøet er begrænsede. Det hænger tæt sammen med verdensmål 12.

Verden er kompleks

De konkrete indsatser indenfor de tre verdensmål vil bidrage til en række af de øvrige verdensmål. Regionen kan ikke løfte ét verdensmål uden at se på det i sammenhæng med de andre. Det unikke ved verdensmålene er nemlig, at de afspejler, at verden er kompleks.

Vi står overfor udfordringer, som kun kan håndteres ved at nedbryde de traditionelle silo-tænkninger og at agere helhedsorienteret. Helhedssyn er en af regionens 4 værdier, og er det centrale udgangspunkt arbejdet med verdensmålene:

"For eksempel bidrager regionens grønne indsatser som supercykelstier, fossilfri busser og elbiler både til at modvirke klimaforandringer, trængsel og luftforurening og forbedre sundheden. Og når vi arbejder på at forbedre indeklimaet på hospitalerne, for eksempel med bedre lys og ventilation, kan det både skabe bedre arbejdsmiljø, øge patienternes velvære og nedsætte hospitalernes CO2-udledning," påpeger Sophie Hæstorp Andersen.

Udover at fokusere på de tre verdensmål, så spiller verdensmål 17 om partnerskaber for handling også en stor rolle i regionens arbejde. Partnerskaber er en nødvendig forudsætning for at løse mange af de udfordringer, som verdensmålene adresserer.

Handlingsplanen for FN's verdensmål skal bidrage til at sikre en ambition om, at hovedstadsregionen har et sammenhængende sundhedsvæsen på et internationalt topniveau, og samtidig er en grøn og innovativ metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor