Region Hovedstaden styrker grøn vækst i Danmark


Den nye cleantech-klynge, CLEAN, der er en fusion mellem Copenhagen Cleantech Cluster og Lean Energy Cluster, skal skaffe eksportindtægter til danske virksomheder
Region Hovedstaden er med helt fremme, når det gælder om at styrke innovation, eksport og samarbejde i forbindelse med grøn vækst.

Ny klynge kaldet CLEAN

Det sker som medlem af Danmarks nye cleantech-klynge, CLEAN, der blev stiftet den 9. maj 2014, som en fusion mellem Copenhagen Cleantech Cluster og Lean Energy Cluster.

Sammen om at finde fælles løsninger

En klynge er en gruppe af virksomheder og organisationer, som går sammen om at finde fælles løsninger på en udfordring. Med omkring 170 medlemmer, eksempelvis videninstitutioner, offentlige aktører og private virksomheder, er CLEAN Danmarks stærkeste klynge inden for cleantech, som skal fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark.
 
- Det er en rigtig god ide at samle ekspertisen på dette område i en enkelt klynge. Region Hovedstaden har som medlem af CLEAN mange forudsætninger for at være med til at udvikle nye grønne løsninger, som kan bruges både herhjemme og i udlandet, og som kan skabe arbejdspladser, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg.

Vil sætte ind på fire hovedområder

CLEAN vil understøtte den fremtidige vækst via aktiviteter inden for følgende fire hovedområder:
  • Innovation og teknologiudvikling i små og mellemstore cleantech-virksomheder: CLEANs medlemmer får adgang til fagspecifikke netværk inden for cleantech-området. De bliver opdateret med viden om nye markedsmuligheder og får hjælp til at søge projektfinansiering og finde partnere.
  • Nye grønne løsninger, der imødegår klima- og miljømæssige samfundsudfordringer: CLEANs medlemmer får mulighed for at deltage i større projekter og konsortier, der udvikler og implementerer energi- og miljøløsninger, der løser større samfundsudfordringer.
  • Internationalt fokus på dansk cleantech ved at fremme eksport af samlede systemløsninger: CLEANs medlemmer får adgang til internationale projekter og partnere, herunder fælles integrerede løsninger inden for eks. vand og fjernvarme. Energieffektivitet og den bedste anvendelse af ressourcer spiller en central rolle i løsningerne.
  • Uddannelse, forskning, iværksætteri samt test og demonstration: CLEANs medlemmer får tilbud om efter- og videre¬uddannelse, så de kan være ambassadører for nye energi- og miljørigtige teknologier og løsninger. De får adgang til kvalificeret arbejdskraft, hjælp til iværksætteri samt mulighed for at benytte test- og demonstrationsfaciliteter.
Yderligere oplysninger:
  • Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg, mobil 28 92 25 98
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Fakta om den nye klynge CLEAN

  • CLEAN dannes ved fusion af Copenhagen Cleantech Cluster og Lean Energy Cluster
  • CLEAN er en non-profit-forening og eventuelt overskud investeres i foreningens projekter til gavn for medlemmerne. Klyngen er teknologisk og politisk neutral og favoriserer ikke udvalgte brancher eller partipolitiske interesser. Via CLEAN kan danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner og myndigheder med grønne ambitioner mødes på lige fod, udveksle viden om nye forretningsmodeller og grøn teknologi samt indgå i innovative samarbejder
  • CLEAN fødes med en projektportefølje på ca. 500 mio. kr. samt en medlemsskare på ca. 170 videninstitutioner, offentlige aktører og private virksomheder
Redaktør