Region Hovedstaden tager ombudsmandens kritik til efterretning

​Folketingets Ombudsmand anerkender, at Region Hovedstaden handlede ud fra et hensyn til patienter og borgeres sikkerhed, da regionen bad en læge ændre navnet på en 1813-kritisk hjemmeside, som kunne forveksles med Akuttelefonens hjemmeside. Ombudsmanden udtrykker samtidig kritik af regionens håndtering af sagen.

​I december 2013, kort før lanceringen af Akuttelefonen 1813, blev Region Hovedstaden opmærksom på, at én af regionens ansatte havde oprettet hjemmesiden 18-13.dk. Siden var en kritik af regionens kommende akutordning.
 

Bekymring for forveksling

Regionen var bekymret for, at borgere og patienter kunne risikere at forveksle hjemmesiden med regionens egen hjemmeside, 1813.dk. Derfor kontaktede Region Hovedstaden den pågældende læge og bad om, at navnet på hjemmesiden blev ændret.
 

Handlede ud fra sikkerhedshensyn

Folketingets Ombudsmand anerkender, at Region Hovedstaden handlede ud fra patienternes og borgernes sikkerhed, da de to hjemmesider nemt kunne forveksles. Dog betegner ombudsmanden i en udtalelse den 29. september 2015 Region Hovedstadens fremgangsmåde som ’stærkt kritisabel’.
 

Koncerndirektør: Vi er enige i kritikken

Ombudsmanden kritiserer især, at den pågældende læge under en telefonsamtale med en HR-chef på Nordsjællands Hospital fik at vide, at han optrådte ’illoyalt’ overfor sin arbejdsplads, og at telefonsamtalen ikke havde fokus på at ændre navnet på hjemmesiden.
 

Tager kritikken til efterretning

Til det udtaler koncerndirektør Svend Hartling:
”Ombudsmanden kritiserer vores måde at håndtere sagen på. Og her må jeg sige, at det giver vi Ombudsmanden ret i, og vi tager selvfølgelig kritikken til efterretning. Når det er sagt, så hæfter jeg mig også ved, at Ombudsmanden i sin afgørelse anerkender, at vi Region Hovedstaden var bekymrede for om den kritiske hjemmeside udgjorde en risiko i forhold til de borgere, som havde akut brug for hjælp, og som kunne forveksle den kritiske hjemmeside med den rigtige. Så man kan sige, at vores ærinde var inden for skiven, men måden vi håndterede det på, må vi erkende var kluntet. Og det skal jeg selvfølgelig beklage.”
 
Den pågældende læge ændrede efter regionens henvendelse navnet på hjemmesiden, og sagen har ikke haft yderligere konsekvenser.

Redaktør