Region Hovedstaden udleverer navne på læger ansat på Akuttelefonen 1813

​Region Hovedstaden skal ifølge en udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet udlevere navne på læger ansat på Akuttelefonen 1813. Beslutningen ærgrer regionsrådsformanden.

- Vi tager ministeriets udtalelse til efterretning og vil nu udlevere navnene. Men jeg vil ikke skjule, at jeg synes, det er en ærgerlig beslutning, og jeg kan på 1813 lægernes vegne godt blive bekymret for konsekvensen, og henviser i den forbindelse til, at der stadig er en voldsom kollegial debat blandt praktiserende læger, senest med forslag om at ekskludere praktiserende læger fra PLO, der er ansat i 1813. Der er tale om en helt ekstraordinær situation, hvor vi synes, det var berettiget at beskytte vores ansatte.

Sådan lyder reaktionen fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), efter at regionen har modtaget en udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet, som understreger, at der ikke er grundlag for at tilbageholde navnene på de læger, som i dag er ansat på Akuttelefonen 1813.​

Beskytte de ansatte

Baggrunden for sagen er, at avisen Dagens Medicin i januar 2014 søgte om aktindsigt i navnene på de ansatte læger. Af hensyn til at beskytte de ansatte læger mod risiko for chikane, som de oplevede var til stede, har regionen dog indtil videre afvist at give aktindsigt i navnene.

Dagens Medicin klagede over afgørelsen til Statsforvaltningen, som gav avisen medhold, hvorefter et bredt flertal i regionsrådet i begyndelsen af 2015 besluttede at tage sagen videre til Indenrigs- og Økonomiministeriet, som det hed dengang.

Læger frygtede selv repressalier

- For os har det her handlet om at beskytte de ansatte på 1813 mod en risiko for repressalier og chikane fra læger, som ikke er villige til at acceptere 1813 som et godt akuttilbud til borgerne, og som derfor heller ikke ønsker, at andre læger skal arbejde i ordningen. Den risiko mener man altså ikke i ministeriet, trods det at vi har lagt de konkrete begrundelser frem, er grund nok til at afvise at give aktindsigt, og det må vi så tage til efterretning, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun henviser til, at regionen tidligere i 2014 har spurgt de ansatte 1813 læger om deres holdning til at udlevere navnene. Dengang svarede 34 ud af de 58 adspurgte, at de ikke ønskede deres navne udleverede. Blandt andet med henvisning til, at de frygtede repressalier fra lægekolleger.

Opfordrer til besindighed

Sophie Hæstorp Andersen understreger dog, at regionen følger ministeriet.
- I Regionsrådet har vi tidligere skrevet til ministeriet og slået fast, at vi naturligvis ville følge ministeriets vurdering i denne sag. Derfor vil vi også udlevere navnene. Og så håber jeg bare, at vi ikke får ret i vores bekymring, og at de læger, som ikke er en del af 1813-ordningen vil udvise besindighed og respekt om deres kolleger, som har valgt at arbejde i vores akutberedskab, siger hun.

FAKTA

  • Læs Social- og indenrigsministeriets udtalelse for mere baggrund. pdf-fil, åbner i et nyt vindue​.
  • ​Der er 189 ansatte læger Akuttelefonen 1813 opgjort den 23-11 2015
  • De to faglige organisationer Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL) har netop forlænget sin aftale med regionen.
  • De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) står uden for ordningen, da de i forhandlingerne med regionen ønskede en eksklusivaftale, som i praksis ville betyde, at regionen ikke måtte ansatte andre læger end PLO’ere. Denne aftale ønskede regionen ikke at indgå.
  • Akuttelefonen 1813 har fortsat for lange svartider i forhold til de politisk fastsatte servicemål, selvom der dog er sket en fremgang i tiderne. To brugertilfredshedsundersøgelser viser endvidere, at 9 ud af 10 brugere af 1813 er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen.
  • Akuttelefonen er for nyligt blevet akkrediteret i et nyt prøvesurvey, hvor eksterne fagpersoner har vurderet, at patientsikkerheden er høj. Herunder har to uafhængige rapporter fra hhv. analyseinstitutterne COWI og KORA tidligere fastslået, at der ikke er grundlag for at kritisere 1813’s sundhedsfaglige kvaliteter.


Yderligere oplysninger:

Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør