Region Hovedstaden vil omdanne midlertidige regionsklinikker til faste lægeklinikker

Lægedækningen i hovedstaden er forbedret, og derfor skal borgerne tilbydes en fast læge i stedet for en regionsklinik
Vent...
10.000 borgere i København og Frederiksberg stod sidste år til at stå uden en praktiserende læge, og derfor valgte politikerne i regionen, at de skulle tilbydes lægehjælp på to midlertidige praksisklinikker på Amager Hospital og Frederiksberg Hospital.

Klinikkerne blev oprettet for ét år, mens der er blevet arbejdet på at finde varige løsninger på lægedækningen i området.
Antal aktive lægekapaciteter.PNG
”Siden oprettelsen af klinikkerne er lægedækningssituationen forbedret, men arbejdet med at udvide antallet af læger, tiltrække nye læger og fastholde de nuværende læger til København og Frederiksberg fortsætter. Der er derfor også fortsat behov for lægekapaciteterne i de midlertidige praksisklinikker,” siger formand for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng Qasam Nazir Ahmad (Å)

En fast læge til borgerne

På et møde den 24. april 2019 besluttede politikerne i udvalget, at de patienter som er tilknyttet praksisklinkkerne i dag, skal overdrages til praktiserende læger - enten som en almindelig praksis eller som licensklinik, hvor regionen udlejer lokaler til lægen.

Han understreger, at der først og fremmest skal indgås en aftale med PLO-Hovedstaden om etablering af licensklinikker, ligesom lægernes organisation og de to kommuner København og Frederiksberg vil blive inddraget i processen omkring opslag af lægekapaciteterne.

”Det er vigtigt at understrege, at hvis der ikke kommer ansøgninger fra læger, der ønsker at drive klinikkerne videre inden for overenskomstens rammer, sørger regionen for at sikre lægedækningen for borgerne på anden vis. Ingen borgere kommer til at stå uden en læge,” siger Karsten Skawbo-Jensen (C), næstformand i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

FAKTA om lægedækningssituationen

  • Regionen har i 2017 og 2018 udvidet med 30 lægekapaciteter i almen praksis.
  • Derudover har regionen besluttet at udvide med yderligere 11 lægekapaciteter i løbet af 2019, så de er klar til at tage patienter i 2020.
  • Antallet af aktive lægekapaciteter i almen praksis i regionen er nu stigende: siden oktober 2018 er det åbnet 19 ekstra kapaciteter. 
  • Af de 19 ekstra kapaciteter er de 9 åbnet i Københavnsområdet.
  • Herudover er der 23 tildelte lægekapaciteter, som ikke er åbnet, men forventes at gøre det i løbet af 2019 og 2020. Heraf etableres størstedelen i københavnsområdet. 

Yderligere kontakt:

  • Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng – mobil 4270 4042
  • Karsten Skawbo-Jensen (C), næstformand i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mobil 5131 6936
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor