Region Hovedstaden vil samarbejde bredt om børnehjertekirurgien

Al børnehjertekirurgi i Danmark skal fremover finde sted på Rigshospitalet. I Region Hovedstaden slår man fast, at der nu skal ske et bredt samarbejde sted på tværs af regionerne – til gavn for børnene

Også de mindste borgere i Danmark kan få en hjertelidelse og dermed brug for en hjertekirurgisk operation. Og når det sker, kan børnene og deres forældre se frem til højt specialiseret og tryg behandling på Rigshospitalet i København.  

Sundhedsstyrelsen har nemlig besluttet at samle børnehjertekirurgien på landets største hospital. Hidtil har både Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet ellers udført børnehjertekirurgien. 

Færre børn skal opereres i hjertet

Den glade omstændighed bag styrelsens beslutning om at samle kirurgien ét sted er, at antallet af børn med hjertelidelse, der kræver et kirurgisk indgreb, er faldet til omkring 200 årligt. Derfor har fagfolk fra hele landet været enige om, at der var brug for at følge udenlandske erfaringer og samle området ét sted i landet. 

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at hun først og fremmest er glad på forældrene og børnenes vegne.

- Som politiker er jeg allermest optaget af, hvordan vi i Danmark kan skabe mest mulig tryghed og høj faglig kvalitet for de børn, som er syge i hjertet. De skal sammen med deres forældre igennem et utrygt forløb, og her vil det da være bedst hvis man ikke samtidig skal rejse på tværs af landet. Men jeg tror alle kan bakke op om, at den rejse er det hele værd, hvis det til gengæld betyder, at man kan se frem til den højeste faglige kvalitet, siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Ser frem til et bredt samarbejde

Hun fastholder samtidigt, at som politiker vil hun ikke blande sig i den faglige proces, der er gået forud for valget af Rigshospitalet. I stedet ser hun nu frem til et bredt samarbejde på tværs af regionerne. 

- Jeg har selvfølgelig tillid til Sundhedsstyrelsens vurdering i denne sag, og de har besluttet at samle børnehjertekirurgien på Rigshospitalet. Det har ikke været en nem beslutning. Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at vi for børnene og forældrenes skyld nu skal have et bredt samarbejde om børnehjertekirurgien i Danmark op at stå, siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Riget: Vi vil kontakte de andre centre nu

Samme melding kommer da også fra Rigshospitalets direktør Per Christiansen. 

Han understreger, at patienter fra Jylland og Fyn fortsat skal have kontakt til hjertecentrene på enten Aarhus Universitetshospital eller Odense Universitetshospital, der ligesom i dag skal løse en række vigtige opgaver både før og efter selve de kirurgiske indgreb.

- Vi vil hurtigst muligt tage kontakt til de øvrige centre for at drøfte et styrket samarbejde fremover, ligesom vi vil gøre en stor indsats for at skabe den bedst mulige overgang for familierne. Vi har noteret os, at Hjerteforeningen gerne vil følge processen tæt. Det er vi glade for, og vi ser frem til at tale med dem om, hvordan vi kan sikre, at patienterne i bred forstand bliver hørt, siger Per Christiansen. 

Tidsplanen for samlingen skal aftales mellem Region Midtjylland og Region Hovedstaden, men samlingen forventes at være på plads i løbet af 2016.

 

Yderligere oplysninger:

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

 

Redaktør