​​

Region Hovedstadens Blodbank får Den Gyldne Skalpel


Region Hovedstadens Blodbank fik den 10. september Dagens Medicins pris Den Gyldne Skalpel for nytænkning og engagement.

Flere overlever akut livstruende blødning

 Udviklingen af Blodbanken har bl.a. betydet, at flere i dag overlever akut livstruende blødning, og at patientbehandlingen med blod og blodprodukter er skræddersyet og mere sikker på alle regionens hospitaler.

Ny forskning omsat til behandling

Den Gyldne Skalpel bliver givet for nytænkning og engagement, der har udviklet kvaliteten til gavn for patienter og sundhedspersonale. Region Hovedstadens Blodbank har over de seneste år været igennem en udvikling, hvor ny forskning er blevet omsat til behandling.

Samtidig har en kulturændring i Blodbanken øget fokus på patientforløbene og øget samarbejde på tværs af alle regionens afdelinger og klinikker.

Øget kvalitet og sikkerhed

- Patienterne på Region Hovedstadens hospitaler har fået øget kvaliteten og sikkerheden, fordi Blodbanken har udviklet organisationen, skabt en kulturændring og været gode til at bruge den nyeste forskning i patientbehandlingen, siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

De resultater vi håbede på

Klinikchef Morten Bagge Hansen, der er Blodbankens øverste leder, er glad for anerkendelsen:

- Prisen er en anerkendelse af, at vores udvikling har givet de resultater, som vi håbede på, siger han.

Internationalt koncept

Blodbankens forskning og behandlingskonceptet - The Copenhagen Concept - er internationalt anerkendt og bruges bl.a. i USA. Det er også implementeret i Region Hovedstaden.

Resultatet er en langt mere sikker og effektiv patientbehandling med blod og blodprodukter til patienterne i Region Hovedstaden. Overlevelsen på Rigshospitalets TraumeCenter for patienter med akut og livstruende blødning er i dag verdens bedste, hvilket er affødt af Blodbankens behandlingskoncept.

Effektivt forbug af blod

Desuden er blodforbruget blevet mere effektivt og sikkert på alle regionens hospitalsafdelinger. I dag har lægerne og sygeplejerskerne tæt på patienterne f.eks. mulighed for at få direkte telefonrådgivning fra Blodbanken, så patienterne kan få en skræddersyet behandling.

- Vi har vel som de første i verden systematiseret behandlingen af svært blødende patienter. Det handler i høj grad om patientsikkerhed, fortæller Pär Johansson, der er overlæge i Blodbanken, og som sammen med et hold forskere står bag The Copenhagen Concept.

Udenlandske traumecentre, som man kan sammenligne Rigshospitalets Traumecenter med, har 30-40 procents dødelighed på grund af voldsom blødning.

100 flere overlever hvert år

- Vi er nede på mindre end 15 procent, og det svarer til, at 100 massivt blødende patienter på Rigshospitalet hvert år redder livet, siger Pär Johansson.

Blodbankens eksperter udbreder viden

Blodbankens eksperter underviser på en række hospitalsafdelinger. Det har f.eks. betydet, at Hillerød Hospitals Ortopædkirurgiske Afdeling i dag har halveret brugen af blod på bare ét år.

I Region Hovedstaden er det samlede blodforbrug reduceret, så det i dag er på niveau med andre hovedstadsregioner i Europa.


Udviklingen er sket ved en kulturændring blandt Blodbankens medarbejdere. Før var selvopfattelsen, at man var producent af blod og blodprodukter. I dag har Blodbankens medarbejdere et bredere fokus på hele patientforløb. Det er sket ved en ny organisering, målrettede effektiviseringer og hurtig anvendelse af forskning.

Af journalist Hanne Stetting Duvå

Fakta om Den Gyldne Skalpel

Den Gyldne Skalpel er Dagens Medicin pris. Prisen hædrer et initiativ, der demonstrerer nytænkning og engagement i sundhedssektoren og viser en vej til højere kvalitet i samarbejde og behandling, til gavn for patienter og sundhedspersonale. Samarbejde er et centralt kriterium, men også evnen til at reducere fejl, sikre kvalitet, forebygge, indføre nye teknikker, undervise, forske, udvikle ledelsesredskaber, håndhæve etiske standarder, synliggøre svage grupper, rationalisere og udnytte økonomiske redskaber vil være væsentlige parametre i bedømmelsen af årets bedste initiativ.

Modtageren af Den Gyldne Skalpel udpeges af en komité bestående af:

  • Paul Bartels, cheflæge, Det Nationale Indikatorprojekt
  • Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet
  • Jens Kr. Gøtrik, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og Medicoindustriforeningen
  • Peter Qvortrup Geisling, læge og journalist, Danmarks Radio
  • Beth Lilja, ledende overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Vibeke Krøll, chefsygeplejerske, Skejby
  • Kristian Lund, chefredaktør, Dagens Medicin (indtil 26/8 2013)

Kilde: Dagens Medicin 


Redaktør