Region Hovedstadens borgere er godt tilfredse med speciallægerne

Region Hovedstadens borgere er ligesom i resten af landet godt tilfredse med de praktiserende speciallæger. 98 % af patienterne vil anbefale den speciallæge, de har besøgt, til andre. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse.

Undersøgelsen belyser forskellige elementer af besøget hos en speciallæge. Resultaterne viser høj tilfredshed på stort set alle områder. Over 90 pct. af patienterne oplever, at lægen lytter og er god til at undersøge dem, og at de får den rette behandling.

Svarprocenten i Region Hovedstaden (58 %) er lidt lavere end den samlede svarprocent (60%), men Hanne Andersen (S), formand for Region Hovedstadens Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er glad for, at der fortsat er høj tilfredshed og tillid til speciallægerne fra patienterne:

- Det er en bekræftelse af, at vi til gavn for patienterne har et vedvarende solidt og velfungerende samarbejde med de praktiserende speciallæger. Det høje fokus, som speciallægerne og deres personale har på service og kvalitet, er en væsentlig forudsætning for det gode resultat. Det er derfor også noget, som forpligter overfor patienterne, og som vi vedvarende skal have fokus på og blive ved med at udvikle, så vi kan bibeholde eller løfte niveauet endnu mere.

De praktiserende speciallæger er også glade og stolte over resultatet af undersøgelsen, siger Lars Frølund, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger i Region Hovedstaden:

- Hvert år behandles rigtigt mange borgere hos de praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden, og jeg er rigtig glad for, at så mange er tilfredse og vil anbefale lægerne til andre. Jeg ser den høje tilfredshed som anerkendelse af vores fælles indsats med regionen om at udvikle kvalitet og service i speciallægepraksis. Det er et vigtigt budskab i en tid, hvor der er enighed om at styrke det nære sundhedsvæsen.


Indgår i Region Hovedstadens praksisplan

Undersøgelsens resultater inddrages i udarbejdelsen af Region Hovedstadens kommende praksisplan for speciallægepraksis.

Der er områder, hvor speciallægerne kan bruge undersøgelsen til at blive bedre. For eksempel efterlyser patienterne bedre information om fordele og ulemper ved en behandling og klare aftaler om modtagelse af prøvesvar m.m. Bodil Kornbek (S), næstformand i Region Hovedstadens Udvalg vedr. tværsektorielt samarbejde er sikker på, at det er områder, der vil være i fokus på klinikkerne:

- Alle praktiserende speciallæger har fået en rapport med vurdering af oplevelserne fra patienterne i egen klinik, og jeg er sikker på, at de vil bruge resultaterne til at gøre oplevelsen for patienterne endnu bedre.

Fakta

·       I perioden 13. - 31. marts 2017 blev der gennemført en landsdækkende undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Undersøgelsen er gennemført elektronisk, 58.416 patienter har svaret og der er opnået en svarprocent på 60.

 

·       Undersøgelsen er gennemført af eKVIS (Enheden for kvalitet i speciallægepraksis) i samarbejde med Rambøll Management Consulting. En projektgruppe bestående af 5 praktiserende speciallæger fra FAPS bestyrelse, 2 repræsentanter fra regionerne, projektledere fra Rambøll samt eKVIS sekretariat har arbejdet med tilrettelæggelse af undersøgelsen.

  • Læs hele rapporten her

 

For yderligere info:

·         Hanne Andersen, formand for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde – mobil 2091 8733

 

·         Bodil Kornbek, næstformand for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde – mobil 2031 3724

 

·         Lars Frølund, formand for praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden

Mobil 2177 7696

 

 

 

 

 


Redaktør