Region H's strategiske partnerskabsaftale er nu på plads

​Efter godt to års forberedelse og et veloverstået udbudsforløb har regionen fundet et kompetent hold, der sammen skal løse bygge- og renoveringsopgaver for op til 2.2. mia. kr. ”Glædeligt at vi nu kommer i gang” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til underskriftseancen torsdag.De historiske bygninger ved Bispebjerg Hospital lagde kulisse til, da Region Hovedstaden og MT Højgaard Danmark sammen skrev under på rammeaftalen for Strategiske Partnerskab torsdag. Med aftalen har partnerne givet tilsagn om, at man sammen vil løse bygge- og renoveringsopgaver for op til 2 mia. kr. i et fireårigt partnerskab, hvor tvister og konflikter skal fylde mindre, og en fælles ambition om kvalitet i byggeriet kommer først.

Og netop Bispebjerg Hospital, hvor flere af de fredet bygninger renoveres i årene frem, var en velvalgt placering for aftaleindgåelsen:

"Bispebjerg Hospital har en stor historisk værdi, som er værd at bevare for eftertiden, samtidig med at vi skal have et funktionelt sundhedsvæsen, der skal sikre, at mennesker kan få en ordentlig behandling. I regionen har vi afsat over 7 mia. kr. til renovering af vores hospitaler de kommende år, og derfor er vi rigtig glade for, at vi nu har fundet en partner, der kan være med til at løse nogle af opgaverne sammen med os – som fx de renoveringsopgaver, vi står overfor her på Bispebjerg. Den rejse glæder vi os til at tage hul på," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).    

Også regionrådsmedlem og formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev, Randi Mondorf (V), var med til seancen:

"Vi har tidligere set, at rigtig mange byggesager i hospitalsvæsnet ender i dyre konflikter, som ingen rigtigt bliver gladere af, og som i sidste ende går ud over ressourcer, der kunne være brugt på patienterne. Derfor er jeg glad for, at vi nu er kommet så langt, at vi kan komme i gang med partnerskabet. Samarbejde er på mange måder vejen frem, når vi skal finde nye løsninger, og jeg ser frem til at følge med i partnerskabets udvikling den kommende tid."   

MT Højgaard Danmark underskrev på vegne af det valgte hold

Kemp og Lauritzen, Link Arkitektur og Rambøll er foruden regionen og MT Højgaard Danmark er en del af Region Hovedstadens Strategiske Partnerskab. På dagen var det MT Højgaard Danmarks direktør, Carsten Lund, der skrev under på aftalen på vegne af holdet:  

"Vi er klar til opgaven sammen med vores gode kollegaer Kemp og Lauritzen, Link Arkitektur og Rambøll. Det er tydeligt at høre, at regionen har masser af opgaver, man gerne vi i gang med, og nu skal vi have startet et forløb, hvor vi får de gode leveregler ind i partnerskabet. Det glæder vi os til at komme i gang med."

 

På billedet ses fra venstre direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme, Mogens Kornbo, Direktør fra MT Højgaard Danmark, Carsten Lund, regionsrådspolitiker Randi Mondorf (V) og regionrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S).  

Fakta om Strategisk Partnerskab

Efter den gængse udbudsmodel i Danmark ville man med hundredvis af små og større byggeprojekter indgå næsten lige så mange aftaler med individuelle rådgivere og entreprenører fra gang til gang. Men med Strategisk Partnerskab har politikerne i Region Hovedstaden besluttet, at en lang række almindelige renoverings- og byggeopgaver samles og udbydes til én strategisk samarbejdspartner. Med fokus på det langsigtede samarbejde vil man således videreføre erfaringerne fra projekt til projekt og på den måde forsøge at minimere konflikter og skabe mere kvalitet i byggeriet.

I Region Hovedstadens rammeaftale for Strategisk Partnerskab er der lagt op til, at regionen og partneren kan påtage sig opgaver indenfor planlægning, rådgivning, projektering og idriftsættelse af renoverings- og byggeprojekter til en samlet ramme på op imod 2,2 mia. kr. hen over en fireårig periode.

Det valgte partnerteam består af MT Højgaard Danmark A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Link Arkitektur A/S og Rambøll Danmark A/S. 
Redaktør