Regionen mødes med kommuner om sundhed


Politikere og embedsmænd fra kommuner i hele Region Hovedstaden er inviteret til møder med regionens ledelse.

​​

På fire møder fordelt på fire hospitaler i Region Hovedstaden mødes regionens ledelse med repræsentanter fra kommunerne i løbet af foråret. Møderne er placeret på hospitaler i henholdsvis nord, syd, midt og Byen (København og Frederiksberg kommuner) i regionen.

Her får politikere og embedsmænd fra kommunerne mulighed for at stille spørgsmål til regionsledelsen og høre nærmere om hospitalsplanen og udviklingen på sundhedsområdet.

Byggerier og sundhed

På dagsordenen er både de nye hospitalsbyggerier, parkeringsforhold på hospitalerne, enestuer og sengepladser til patienter, akutmodtagelser, 1813-akuttelefonen og meget mere.

Oplæggene er tilpasset, så de er relevante for de enkelte planlægningsområder.

Åbenhed, tryghed og overblik

Allerede nu er to af møderne afholdt på Nordsjællands Hospital – Hillerød samt Hvidovre Hospital, mens de to sidste vil foregå på Bispebjerg og Herlev hospitaler i løbet af maj og juni.

- Kommuner er naturligvis optaget af, hvordan udviklingen påvirker borgernes adgang til sundhedsydelserne, og hvordan udviklingen påvirker kommunerne. Jeg håber, at vi med disse møder skaber mere åbenhed, tryghed og overblik, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S).

Yderligere oplysninger:

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør