Regionen ønsker et godt sundhedshusMøde i dag om sundhedshuset

En række af Region Hovedstadens regionsrådspolitikere har på et møde i dag aftalt, at Region Hovedstaden skal genoptage dialogen med PLO Hovedstaden om lægevagt placeret i Sundhedshuset i Helsingør. PLO Hovedstaden har tidligere afvist at indgå i den ordning, som Region Hovedstaden har ønsket.

Enighed om at lægevagt er optimal løsning

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre samt Andreas Røpke og Karin Helweg-Larsen (uden for partierne) var enige om, at en lægevagt tilknyttet sundhedshuset er den optimale løsning. Politikerne vurderer, at det nuværende tilbud ikke er holdbart på længere sigt.

Anden løsning undersøges

Samtidig har politikerne bedt administrationen om at se på en løsning, hvor man etablerer lægevagt i eget regi. Konsekvenserne af en sådan løsning skal imidlertid vurderes nærmere, før der kan træffes endelig beslutning herom. En sådan vurdering vil kunne foreligge i næste uge.
Redaktør