Regionen styrker samarbejdet med Københavns Universitet


Samarbejdet mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og Københavns Universitet bliver styrket markant med udnævnelsen af 14 koordinerende professorer.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har i samarbejde med Region Hovedstadens hospitalsledelser udnævnt i alt 14 koordinerende professorer ved Regionens hospitaler.

Udnævnelsen af de koordinerende professorer er en del af en ny institutstruktur i Institut for Klinisk Medicin, og professorerne skal blandt andet øge samarbejdet om uddannelse og forskning mellem hospitalerne og universitetet.

Via deres ansættelse ved både Københavns Universitet og Region Hovedstaden har de et indgående kendskab til begge organisationer.

”Samarbejdet mellem region og universitet om ny forskning og uddannelse af dygtige læger spiller en helt central rolle i udvikling af såvel sundhedsvæsenet, som regionens stærke biosundhedsklynge,” siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

”Det nye tiltag er et vigtigt skridt i at styrke dette samarbejde, som kommer os alle til gavn; hvad enten der er tale om borgere, der ønsker de bedste behandlingstilbud eller virksomheder, som vil skabe ny vækst,” slutter han.

Ved udnævnelsen af de koordinerende professorer skabes der en kortere afstand mellem forskningen på hospitalerne og den undervisning som de lægestuderende modtager.

Det skyldes, at de koordinerende professorer har fingeren på pulsen på hospitalerne, og derfor kan implementere den forskning, der foregår på hospitalerne, direkte i undervisningen.

En stimulerende proces

Der har i de sidste seks måneder været afholdt en lang række møder med instituttets ansatte og hospitalsledelserne omkring etableringen at det nye Institut for Klinisk Medicin og udnævnelsen af koordinerende professorer.

”Det har været fantastisk stimulerende at opleve entusiasmen hos de kliniske professorer og lektorer, som arbejder på hospitalerne såvel som hos ledelserne på universitetet og Region Hovedstadens hospitaler,” udtaler institutleder og professor ved Institut for Klinisk Medicin Lars Bo Nielsen.

Han fortsætter: ”Jeg ser derfor meget frem til at deltage i den tilsvarende proces, som nu er indledt i Region Sjælland. Det er målet på længere sigt, at alle de store hospitaler i Østdanmark har tilknyttet en koordinerende professor eller lektor.”

De koordinerende professorer og lektorer kommer til at spille en central rolle for kvalitetsudvikling og omfang af både undervisnings- og forskningsindsatsen.

En af deres opgaver bliver i samarbejde med hospitalsdirektionerne at sikre opfølgning på studenterevalueringer af undervisningen på de enkelte hospitalsafdelinger.

Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer, fortæller:

”Det er et vigtigt fremskridt for det strategiske samarbejde om forskning og undervisning mellem Københavns Universitet og Regionerne i Østdanmark, at vi nu får udnævnt en række koordinerende professorer eller lektorer på alle hospitalsenhederne i både Region Sjælland og Region Hovedstaden.”

Flere oplysninger:

Koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling, 40266887 eller svend.hartling@regionh.dk

Institutleder ved Institut for Klinisk Medicin Lars Bo Nielsen, 35452304 eller lars.bo.nielsen@regionh.dk

Dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer, via kommunikationschef Anéh Hajdu, 2122 2692

Fakta om Institut for Klinisk Medicin:

Institut for Klinisk Medicin blev etableret d. 1. november 2012. Der er ca. 150 professorer, 350 lektorer og 500 ph.d.-studerende tilknyttet, som forsker og varetager undervisning af lægestuderende og andre studerende ved Københavns Universitet.

Nyudnævnte koordinerende professorer i Region Hovedstaden:

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

  Professor Michael Kjær
 • Gentofte Hospital:

  Professor Lone Skov
 • Region Hovedstadens Psykiatri:

  Professor Lars Vedel Kessing
 • Herlev Hospital:

  Professor Sven Olaf Skouby
 • Glostrup Hospital:

  Professor Peter Schwarz
 • Amager og Hvidovre Hospital:

  Professor Flemming Bendtsen
 • Nordsjællands Hospital:

  Professor Birger Thorsteinsson
 • Rigshospitalet

  • Diagnostisk Center:

   Professor Peter Garred
  • Abdominalcentret:

   Professor Bo Feldt-Rasmussen
  • Finsencentret:

   Professor Søren Jacobsen
  • HovedOrtocentret:

   Professor Jørgen Berg Dahl
  • Juliane Marie Centret:

   Professor Anders Juul
  • Neurocentret:

   Professor Gunhild Waldemar
  • Hjertecentret:

   Professor Jesper Hastrup Svendsen
I løbet af efteråret 2013 er det desuden målet, at der skal udpeges koordinerende professorer eller lektorer i Region Sjælland ved Roskilde og Køge Sygehuse, Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Næstved Sygehus og Region Sjællands Psykiatri.
Redaktør