Regionsrådsformand vil have styr på psykiatrien


Seneste uges medieomtale kræver handling, lyder det fra Vibeke Storm Rasmussen
Nu skal vi have styr på, hvad der er ledelsesmæssige udfordringer, dårligt arbejdsmiljø og hvad der reelt handler om behandlingen af patienterne. Kort sagt hvad der er op og ned i sagen.

Kommer efter seneste uges medieomtale

Det siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) oven på den seneste uges medieomtale af forhold på Psykiatrisk Center Glostrup angående medicineringspraksis og samarbejdsproblemer, bl.a. baseret på anonyme henvendelser.

Har fået foreløbig redegørelse

Regionsrådsformanden har derfor bestilt og fået en foreløbig redegørelse fra direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri om de ledelsesmæssige tiltag og undersøgelser i forbindelse med sagen.

Det drejer sig om følgende:
  • Anvendelsen af lægemidlerne olanzapin, midazolam og en række andre antipsykotiske præparater skal kortlægges på alle psykiatriske centre.
  • Indskærpelse over for samtlige centre, at de anbefalede doser i medicinvejledningerne skal overholdes.
  • Samtlige centre i RHP indstiller brugen af midazolam indtil videre.
  • En stikprøvekontrol har vist betydelige overskridelser af de anbefalede doser af olanzapin-anvendelsen på fem psykiatriske centre. En opfølgende undersøgelse skal afdække, om indskærpelsen af olanzapin-anvendelsen har ændret den medicinske praksis.

Taskforce nedsat

Psykiatridirektionen har desuden nedsat en task-force af erfarne klinikere og eksperter, der skal analysere de data, der kommer ud af undersøgelserne med henblik på at komme med evt. anbefalinger til ændringer af vejledninger på området.

Parallelt med Sundhedsstyrelsen

De omtalte undersøgelser forløber parallelt med Sundhedsstyrelsens undersøgelse, som kan betyde yderligere tiltag.

Regionsrådsformand: For patienternes skyld

- Jeg kan ud fra tiltagene og undersøgelserne se, at sagen bliver betragtet som alvorlig, og nu forventer jeg, at vi får styr på, om der er gjort ting, der er forkerte, og om der er begået ledelsesmæssige fejl. For patienternes skyld må vi gribe hurtigt ind over for de reelle problemstillinger, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Fakta:

  • Redegørelsen er udarbejdet af Region Hovedstadens administration til regionsrådet på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstadens Psykiatri.
  • Region Hovedstadens psykiatri (RHP) er Danmarks største psykiatriske hospital med 5300 ansatte.
  • RHP behandler årligt 40.000 mennesker – og antallet er støt stigende.
  • RHP består af ti psykiatriske centre, tre børne- og ungdomspsykiatriske centre, en fælles stabsfunktion samt tre sociale tilbud.
Yderligere oplysninger hos:
  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S), Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88
Redaktør