Rigshospitalet politianmelder to forskere


To forskere politianmeldes for ulovlig omgang med forskningsmidler. Det sker efter regionens kulegravning af området. Regionen skærper nu overvågningen yderligere.
Eksterne revisorer har efter anmodning fra Region Hovedstaden og Rigshospitalet kulegravet bilag over 5.000 kr. på to af Rigshospitalets forskningsprojekter.

Kulegravningen har vist uregelmæssigheder, der er af så alvorlig karakter, at hospitalet nu har politianmeldt to forskere.

Det oplyser regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) i dag til Region Hovedstadens Forretningsudvalg.

Ifølge Vibeke Storm Rasmussen er der tale om, at der er ”registreret en række udgifter, hvor dokumentationen generelt har været mangelfuld eller fraværende samt at der er registreret udgifter, hvor formålet ikke tjener forskningsformål. Der er i begge personsager tale om mangelfuld dokumentation mv. for i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.”.

Skærpet tilsyn på alle hospitaler

Vibeke Storm Rasmussen slår fast, at administrationen fremover vil føre et skærpet tilsyn med, at pengene bliver korrekt administreret. Og at man vil have fokus på alle hospitaler.

”Vi har allerede iværksat flere tiltag. Vi indskærper regler om fire øjne på godkendelse af alle udbetalinger fra forskningskonti. Vi vil indskærpe og følge op på, at alle hospitaler overholder de eksisterende retningslinjer for udbetaling af forskningsmidler. Vi har indført et nyt økonomisystem, der giver mere gennemsigtighed og bedre kontrol. Og så kræver vi, at alle forskningsprojekter skal have en særskilt konto, så pengene fra virksomheder fx ikke sættes ind på en fælles forskningskonto, hvis de er givet til konkrete projekter, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Regionsrådsformanden understreger desuden, at man fortsat er i dialog med de eksterne revisorer. Regionen vil nemlig lytte til revisorernes anbefalinger til, hvordan man kan styrke overvågningen yderligere.

”Det er så vigtigt, at der er tillid omkring vores forskning og administration af midlerne. Pengene skal jo gå til at skabe bedre løsninger og smartere produkter til vores syge og tilskadekomne borgere. Man kan næsten ikke tænke sig et vigtigere formål, så det er bestemt noget vi tager seriøst”, konstaterer Vibeke Storm Rasmussen.


Fakta: Det gør regionen også

​• Skaber større ledelsesmæssigt fokus på de administrative procedurer i forbindelse med indgåelse af aftaler.

• Og større fokus på formål og forudsætninger ved indgåelse af aftaler og kontrakter i forbindelse med eksternt finansieret forskning.

• Den enkelte virksomheds- og koncerndirektionen i Region Hovedstaden skal orienteres forud for godkendelsen af projekter med samlede udgifter over 5 mio. kr. Dette er ikke sket i alle tilfælde i dag.

• I forbindelse med opsætningen i det nye økonomisystem har hvert enkelt hospital taget aktiv stilling til bl.a. beløbsgrænser, godkendelsesniveauer mv., således at økonomisystemet understøtter korrekt administration af regionens administrative regler.

• Indføre budgetlægning på løn, øvrige driftsudgifter, indtægter og omkostningselementer på det enkelte eksternt finansierede projekt (den enkelte projektkonto) med virkning fra 2014.


Yderligere oplysninger hos:


• Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21

• Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør