Risiko for Hantavirus hos danskere som har været i teltlejr i Yosemite National Park


De amerikanske myndigheder advarer mod den sjældne lungesygdom Hantavirus lunge sygdom.

Advarslen vedrører juni - sidst i august

Advarslen gælder personer, som har opholdt sig i Signature Tent Cabins i Curry Village, Yosemite National Park i Californien i perioden fra juni til sidst i august 2012.

6 tilfælde konstateret

Hantavirus overføres til mennesker fra gnavere, især ved inhalation af forstøvet urin og afføring, men også ved bid eller anden kontakt. Smitte overføres ikke mellem mennesker. I perioden har der været over 10.000 gæster i det angivne område, og indtil videre er der konstateret 6 tilfælde.

Opdatering 4. september: Sundhedsstyrelsen kontakter muligt eksponerede

Sundhedsstyrelsen har nu fra de amerikanske myndigheder modtaget en endelig liste over danskere, der muligt har været eksponeret for Hantavirus i Yosemite-parken i Californien. Der er nu tale om i alt 106 personer. De pågældende personer har formentlig modtaget information direkte fra myndighederne i USA; men de vil desuden i dag blive kontaktet af Sundhedsstyrelsen med information om forholdsregler.

Symptomer og inkubationstid

Inkubationstid er omkring 2 uger, men der er stor spredning lige fra et par dage og op til 6 uger. De hyppigste symptomer er influenza-lignende: træthed, feber, hovedpine, muskelsmerter, smerter i lænd og mave, kvalme og opkastninger. Fire til ti dage efter sygdomsstart kan der komme lungesymptomer i form af hoste og åndenød.

Redaktør