Samskabelse skal forny den måde politikerne udvikler politik på i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden nedsætter fire opgaveudvalg spredt ud i regionen – tæt på borgere, men de skal sammen tænke i løsninger, der kan bruges på tværs af regionen og hospitalerne
Vent...

Det begyndte med en fancy arkitekttegnet skatehal i Gentofte, som de unge ikke var interesserede i. De unge blev inddraget, og var startskuddet til, at Gentofte Kommune begyndte at udvikle politik på en helt ny måde. Nu følger politikerne i regionsrådet i Region Hovedstaden den nye samskabelsesbevægelse og besluttede tirsdag aften, at der oprettes i alt fire opgaveudvalg, hvor borgere sætter sig sammen med politikere fra regionen og kommuner.

De har valgt "Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" som overordnet tema for de fire opgaveudvalgs fokusområder, der skal se på, hvordan regionen kan bidrage til sammenhæng og nærhed i det tværsektorielle samarbejde med og om patienten.

En arbejdsgruppe med regionrådsmedlem og Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft (C) i spidsen har haft til opgave at komme med oplæg til, hvordan man gennem tættere dialog mellem borgere og politikere kan skabe fornyelse i det politiske arbejde i regional sammenhæng.

"Alle i regionsrådet kan være stolte af, at Region Hovedstaden nu som den første region beviser mod, vilje og evne til at lave reel demokratifornyelse. Fundamentet er aktiv politikudvikling sammen med borgerne fra start til mål. Jeg glæder mig over at have stået i spidsen for dette arbejde og at kunne bidrage med erfaringer fra min egen kommune," siger Hans Toft.

Borgerne skal være en del af politisk proces

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der også har siddet med i udvalget, understreger, at regionens hospitaler allerede har masser af inddragelse af patienter og pårørende i udvalg og paneler.

"Men de har typisk fokus på løsninger for en enkelt afdeling eller hospital. Med opgaveudvalgene er det politikerne, der sammen med borgere og patienter sætter sig sammen for at finde løsninger, der skal kunne bruges på tværs af alle hospitaler og kommuner. Vi får muligheden for at tale med borgerne direkte uden filter," siger hun.

Opgaveudvalgene skal forankres i den nordlige, sydlige, midterste og centrale (byen) del af regionen. Det enkelte udvalg nedsættes for højest ét år ad gangen, og møderne afholdes på akuthospitalet i det pågældende geografiske område for at skabe nærhed til borgerne.

Det blev besluttet, at de to første opgaveudvalg starter arbejdet i efteråret 2019 og de to øvrige opgaveudvalg i efteråret 2020. Det enkelte opgaveudvalg afslutter sit arbejde efter højest et år ved at præsentere sine anbefalinger på et fællesmøde, hvor hele regionsrådet inviteres.

"Vi vil sikre forankring i det eksisterende politiske arbejde, så opgaveudvalget ikke kommer til at leve sit helt eget liv, men også indtænkes i de indsatser, vi også her og nu arbejder med," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Regionrådsformanden tilføjer, at dette arbejde er et godt eksempel på, at region og kommuner sammen involverer borgere for at finde løsninger i det nære sundhedsvæsen – uden indblanding fra Christiansborg.

Til regionsrådsmødet i juni skal kommissorier for de to første opgaveudvalg i den sydlige og midterste del af regionen forelægges.

FAKTA - opgaveudvalg

Overordnede fokusområder for opgaveudvalgene (skal afgrænses nærmere i det enkelte udvalgs kommissorium):

  • Mennesker med psykisk sygdom og misbrug
  • Børn og unge som patienter
  • Gravide og fødende
  • Forebyggelse og sundhedsfremme

Hvert opgaveudvalg består af 15 medlemmer:

  • 3 regionspolitikere (heraf 1 udvalgsformand og 1 -næstformand), der udpeges af regionsrådet efter den d'Hondtske fordelingsmetode (pladserne fordeles på én gang)
  • 2 kommunalpolitikere, der udpeges via KKR Hovedstaden
  • 10 borgere, herunder fx også patienter og pårørende inden for det geografiske optageområde. Borgerne udvælges efter deres kompetencer - med afsæt i hvad det er for en opgave, at udvalget skal løse. Til gengæld er udvalgene ikke for fagpersoner eller repræsentanter fra organisationer.

Hvert opgaveudvalg skal komme med løsninger til at skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen inden for et afgrænset konkret fokusområde.

Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
  • Regionrådsmedlem Hans Toft (C), formand for arbejdsgruppen, telefon 4076 0176


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor