Seks forslag der kan gøre kollektiv trafik mere attraktiv

Region Hovedstaden inviterede i januar en række borgere og kommunalpolitikere til at komme med anbefalinger, der kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Deres anbefalinger ligger nu klar: Ét simpelt billetsystem, bedre skiltning på stationerne og trafiksignaler, der prioriterer busser, lyder nogle af forslagene.

Over tre måneder har 14 borgere, tre regionspolitikere og to kommunalpolitikere mødtes i ”Opgaveudvalget for rejsen med bus, tog og cykler”. Her har de sammen vendt udfordringer og løsninger og fået faglige oplæg fra blandt andre mobilitetsselskabet Movia og Passagerpulsen, der er en del af Forbrugerrådet Tænk.

”I regionen har vi en ambition om, at langt flere skal ud af bilerne og over i den kollektive trafik og op på cyklerne. Hvis vi skal lykkes med det, så er det afgørende, at vi lytter til borgerne, og hvad de synes er vigtigt. Udvalget og de mange borgere er kommet med nogle rigtig gode anbefalinger, som vi politikere skal arbejde videre med” siger formand for opgaveudvalget, regionsrådsmedlem Marianne Frederik (Ø). 

Simpelt billetsystem og gode faciliteter

De 14 borgere i opgaveudvalget har selv erfaringer med at benytte kollektiv trafik i hverdagen. Sammen med politikerne har de fundet frem til seks anbefalinger, som kan få flere til at bruge den kollektive trafik.

Det er anbefalinger som et mere simpelt og ensartet billetsystem, gode knudepunkter med mulighed for parkering af bil og cykel, trafiksignaler, der prioriterer busser, bedre skiltning på stationerne og gode faciliteter på stationerne som døgnåbne toiletter og venteområder med læ.

Stedet hvor alle mødes

28-årige Emil Bruun Jørgensen er en af de 14 borgere i opgaveudvalget. Han rejser selv med det kollektive, og meldte sig til opgaveudvalget, fordi han ønsker at være med til at forbedre tilbuddet. Undervejs i arbejdet blev han selv rykket i forhold til, hvad han mente var vigtigt. 

”Noget af det, der har været den største øjenåbner for mig, er, hvor vigtige faciliteterne på stationerne er. Læskure lyder måske som en meget basal ting, men det kan afskrække nogen, hvis de ikke er der. Og det ​smukke ved den kollektive trafik er, at det er et sted, hvor vi alle mødes. Derfor duer det ikke, hvis vi ikke tilbyder noget til alle, ”siger Emil Bruun Jørgensen.

Opgaveudvalget har primært fokuseret på borgerens samlede rejse på tværs af regionen og på tværs af private-, kollektive og delemobilitetsformer, og så har de set på, hvad der skal til for at skabe bedre sammenhængskraft.

​Det er sjette gang, at politikerne i Region Hovedstaden har nedsat et opgaveudvalg. Tidligere udvalg har behandlet emner som coronapandemien, unge med psykisk sygdom og afhængighed og graviditet og fødsel.

Opgaveudvalgets anbefalinger blev fremlagt for regionsrådet tirsdag d. 16. maj, og de indgår nu i udvalget for trafik og regional udviklings videre arbejde. 

De seks anbefalinger

  • Ét simpelt billetsystem: F.eks. let forståelighed og ensartede regler 
  • Mere information: F.eks. bedre wayfinding og skiltning på stationerne 
  • Det gode knudepunkt: F.eks. beskyttet cykelparkering og tryghedsvagter
  • Gode faciliteter: F.eks. døgnåbne toiletter og flere vente faciliteter med læ.
  • Forbindelser på tværs: F.eks. bred dækning i yderområder og mellem kommunegrænser 
  • Bussen har første prioritet: F.eks. egne busbaner og prioriterede trafiksignaler

Yderligere information

  • Marianne Frederik, regionsrådsmedlem, formand for opgaveudvalget for rejsen med bus, tog og cykler kan kontaktes på 41434517/ marianne.frederik@regionh.dk
  • Pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk


Redaktør