Skal alle have ret til hjælp med at få børn?

​Dette og andre spørgsmål stilles, når politikerne i Region Hovedstaden den 15. august holder dialogmøde om fertilitet på Bispebjerg Hospital – kom og deltag

Vent...

Vi får børn senere og senere, og det bliver sværere og sværere at lave dem. Kom og vær med, når sundhedsudvalgets politikere og sundhedsprofessionelle taler om, hvordan vi i fremtiden skal prioritere på fertilitetsområdet. Region Hovedstaden inviterer til rundbordssamtaler om ufrivillig barnløshed den 15. august på Bispebjerg Hospital.

"Der er mange dilemmaer i behandlingen af ufrivillig barnløshed – både etiske og prioriteringsmæssige. I dag kan kvinder og par kun få hjælp til ét barn på de offentlige hospitaler. Hos praktiserende speciallæger og i det private er der ingen grænse. Skal hospitalerne give ret til mere end ét barn, to tre eller ubegrænset? Jo ældre kvinden er, jo dårligere er resultatet af kunstig befrugtning. Skal vi sætte en lavere aldersgrænse end i dag, hvor den er 41 år?," spørger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Mange mennesker har svært ved at blive forældre

"Det er en væsentlig samfundsmæssig udfordring, at de unge ønsker børn sent i livet. Kvindens frugtbarhed er størst i 20 årsalderen og er allerede halveret i 30 årsalderen. Samtidig er sædkvaliteten hos danske unge mænd reduceret. Det betyder, at mange mennesker har svært ved at blive forældre," siger formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C).

Sundhedsudvalget har siden efteråret 2018 arbejdet med "Strategi på fertilitetsområdet", og her er der peget på en række spørgsmål - fx:

 • skal kvinden/parret have ret til mere end ét barn
 • skal behandling med reagensglas udvides fra tre til seks forsøg
 • skal der i forbindelse med visitation ske en prioritering

Efter dialogmødet indarbejdes de relevante input i strategien for fertilitetsområdet, som sundhedsudvalget og efterfølgende forretningsudvalget og regionsrådet godkender.

Politisk er der allerede taget fat i de økonomiske udfordringer om betalingen for donoræg og ikke anonym donorsæd. Regionsrådet gav området 16,6 mio. kr. i 2017 og 2018.

Program for dialogmødet

 • 16.30 Velkomst ved regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C)
 • 16.40 Udfordringer på fertilitetsområdet - Søren Ziebe, klinikchef, dr. med., Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet
 • 16.55 Etik og prioritering på fertilitetsområdet - Poul Jaszczak, dr.med., tidligere overlæge, medlem af Etisk Råd
 • 17.05 Et kritisk kig på Lov om assisteret reproduktion - Janne Rothmar Herrmann, jurist og professor MSO, medlem af Dataetisk Råd
 • 17.20 Pause med lettere forplejning
 • 17.40 Dialog om udfordringer, dilemmaer og prioritering
 • 18.25 Afslutning

Tilmelding

 • Arrangementet er gratis.
 • Tilmelding skal ske senest den 7. august på: sundhed@regionh.dk (Angiv navn, mail og antal deltagere.)

Sted

 • Dialogmødet foregår på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV - i Uddannelsescentret, "Dagligstuen". Indgang 50 ved den nordlige indkørsel på Tuborgvej.

 

Yderligere info:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) – via Region Hovedstaden pressevagt 7020 9588
 • Formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C)) - via Region Hovedstaden pressevagt 7020 9588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor