Skolebørns motoriske problemer skader selvværdet


Disse børn har ofte også problemer med social isolation og mobning.

30 % af børnene har mindst én motorisk vanskelighed

Når et barn begynder i skole, skal motorikken være på plads. Det vil sige, at barnet f.eks. skal kunne kaste og gribe en bold, hoppe, stå på et ben og holde rigtigt på en blyant. Men en ny undersøgelse viser, at 30 % af børnene har mindst én motorisk vanskelighed, og 8 % af børnene har problemer med mindst tre ting. Ud over de fysiske vanskeligheder kan det også give barnet psykiske problemer.

7839 børn med i undersøgelsen

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har sammen med ni kommuner og Region Hovedstaden lavet en rapport om motoriske vanskeligheder på baggrund af 7839 børn, som blev undersøgt ved skolestart af sundhedsplejersker. Børnene laver 11 øvelser, så sundhedsplejersken kan vurdere deres motoriske evner, og det er tydeligt, at der blandt børn, som ikke bevæger sig meget, er flere med motoriske vanskeligheder.
 

Bevægelse og vægt er vigtigt

Børn, der bevæger sig meget lidt, har tre gange højere risiko for at have med problemer med f.eks. balance og boldspil. Svært overvægtige børn har mere end dobbelt så stor risiko for at have motoriske vanskeligheder ved skolestart end normalvægtige børn. 

Svært ved at klare leg og skolearbejde 

Børn med motoriske vanskeligheder kan have svært ved at klare leg og skolearbejde, der stiller krav til fin- og grovmotorik, f.eks. tegne, klippe, skrive, gribe bolde og dyrke idræt. Disse børn har ofte også problemer med selvværd og social isolation. Undersøgelsen viser, at drenge med motoriske vanskeligheder hyppigt er udsat for mobning.

Vanskeligheder kan fortsætte ind i voksenlivet

Motoriske vanskeligheder ved skolestarten kan fortsætte gennem hele barndommen og ind i voksenlivet. Men der er flere måder at løse problemerne på, f.eks. ved indsatser fra sundhedsplejersker og pædagoger i daginstitutioner, idræt i skolen og andre former for fysisk aktivitet. Piger, der ikke går i fritidsordninger, har hyppigt motoriske problemer, måske fordi de ikke bliver stimuleret igennem organiseret leg efter skole.

Observationer er vigtige

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på motoriske vanskeligheder i barnets første leveår, da det er en vigtig observation, fordi det er ofte de samme børn, som har motoriske problemer ved skolestart. Rapporten viser, at en systematisk indsamling af oplysninger fra sundhedsplejersker kan give ny viden til brug for det sundhedsfremmende arbejde blandt børn. 

Se rapporten "Motoriske vanskeligheder" (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​Kontakt:

  • Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, bho@si-folkesundhed.dk, tel.: 6550 7855
  • Carina Brixval, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, cabr@si-folkesundhed.dk, tel.: 6550 7777, mob.: 2194 1131
  • Lone Dahlstrøm, leder af sundhedsplejen i Høje-Taastrup Kommune, LoneDah@htk.dk, tel.: 4359 1596
  • Lene Møller, leder af sundhedsplejen i Rødovre Kommune, cn12268@rk.dk, tel.: 2097 7411
  • Anne Lichtenberg, sundhedsfaglig specialkonsulent, Region Hovedstaden, anne.lichtenberg@regionh.dk,
    tel. 3866 6064
Redaktør