Stadig færre mennesker i Region H fikseres med bælte

​Region Hovedstadens psykiatriske centre nærmer sig målet om en halvering af bæltefikseringer. Det fremgår af nye tal fra Sundhedsstyrelsen over udviklingen i brugen af tvang fra 2017 til 2018. 

Vent...

Udviklingen i antal bæltefikseringer 2014-18.PNGPolitikerne i Region Hovedstaden har ad flere omgange prioriteret penge til at nedbringe brugen af tvang yderligere. Senest i budgettet for 2019, hvor der blev afsat 4 mio. kr. til at udvide indsatsen med såkaldte interventionsteams, som består af to ansatte, der kan tilkaldes til centrets øvrige afsnit i situationer, hvor der er risiko for tvang.

"Ingen mennesker ønsker at blive fikseret med tvang, hvis det kan undgås. Tallene viser, at vi er blevet bedre til at inddrage patienterne, så de selv er med til at bestemme, hvordan personalet skal håndtere dem i tilfælde, hvor de er udadreagerende.  Det er et område, vi politikere prioriterer rigtig højt," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Målet er at halvere udgangspunktet fra 2013, hvor 6,8% af de indlagte patienter blev bæltefikseret, så det i 2020 maksimalt er 3,4% af de indlagte patienter, der oplever at blive bæltefikseret.

De gode erfaringer deles

"Vi er tæt på en halvering, og samtidig har vi oplevet et fald på næsten alle andre målpunkter i forhold til bæltefikseringer – både siden 2017 og siden Sundhedsstyrelsen begyndte at følge brugen af tvang i 2014," forklarer vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

"Den positive udvikling er bl.a. et resultat af, at de gode erfaringer med at nedbringe tvang er blevet delt på tværs af vores psykiatriske centre. Jeg tror derfor på, at vi sammen kan hjælpe hinanden helt i mål med en halvering i løbet af det næste år," siger Anne Hertz.

TAL FRA SUNDHEDSSTYRELSENS RAPPORT

  • Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, er faldet fra 3,9% i 2017 til 3,7% i 2018. Målet er en halvering af udgangspunktet på 6,8% i 2011-2013, så den i 2020 er på 3,4%.
  • Det totale antal bæltefikseringer er faldet fra 827 i 2017 til 748 i 2018. Udgangspunktet inden målingen begyndte var 1.770 i 2011-2013.
  • Ligeledes er antallet af personer, der bæltefikseres, også reduceret fra 2017 til 2018. I 2017 blev 396 personer bæltefikseret, mens tallet i 2018 var 370. Udgangspunktet var 716 i 2011-2013.
  • Det totale antal bæltefikseringer over 48 timer er faldet fra 196 i 2011-2013 til 120 i 2018. Målet er en halvering, så tallet kommer ned på 98 i 2020.

FAKTA OM PARTNERSKABSAFTALEN FOR NEDBRINGELSE AF TVANG

Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020.

Hvert halve år udgiver Sundhedsstyrelsens rapporten 'Monitorering af tvang i psykiatrien', der er en status på, hvordan regionerne klarer sig i forhold til målet.

De fastsatte mål i partnerskabsaftalen i forhold til at reducere tvang er:

  • at andelen af patienter, der bæltefikseres, af antal indlagte halveres
  • at antallet af bæltefikseringer over 48 timer halveres
  • at brugen af remme reduceres
  • at antal og andel af patienter der udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger reduceres ift. baseline (baseline-tallet er et gennemsnit for årene 2011-2013).

Pressekontakt

  • Sophie Hæstorp via Region Hovedstadens pressetelefon – 70 20 95 88
  • Anne Hertz via Region Hovedstadens Psykiatris pressetelefon – 21 67 41 43


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor