​​​

Stærke nominerede til regionens grønne pris

​Reduktion af forbrug og genanvendelse af udstyr og materialer, mindre strømforbrug og korrekt sortering af medicinrester er blandt de initiativer på hospitalerne, der kæmper om Den Grønne Pris 2023.

Der er godt gang i den grønne omstilling i Region Hovedstaden. Hele 23 spændende projekter er blevet indstillet til prisen, og nu er de endelige tre nominerede fundet. Vinderen af prisen løber af med 50.000 kr., som kan bruges til et fagligt og socialt arrangement for afdelingen.

Alle indstillingerne er blevet vurderet af grønne fagspecialister og godkendt af kredsen af hospitalsdirektører. Projekterne har formået at skabe resultater med grøn omstilling og er blevet båret af medarbejdere, der har taget initiativ til at reducere CO2-udledning og skabe positive miljøeffekter i klinikken.

I Børne- og Ungemodtagelsen på Hvidovre Hospital var det før i tiden normalt at bruge en ny SAT-måler hver gang en patients iltmætning skulle måles, selvom måleren kan anvendes flere gange. Det vakte undren hos sygeplejerske Marit Milling, der kunne regne sig frem til, at Børnemodtagelsen kunne spare flere hundredtusinder kroner, hvis måleren fulgte patienten under hele deres indlæggelse.

”Vi havde spandevis af brugte SAT-målere, som koster mange penge, og som vi kun brugte én gang. Det er jo ikke godt for miljøet, og man kan sagtens bruge den samme måler til det samme barn, så længe den dur eller så længe de er indlagt.”

Marit Millings forslag om at lade SAT-måleren følge patienten under hele indlæggelsen blev indført efter Corona-epidemien. Til de helt små børn fungerer engangsmålerne bedst, men afdelingen har købt et antal genanvendelige SAT-følere i forskellige størrelser til større børn, som kan vaskes og sprittes af. Det betyder, at afdelingen dels har forlænget levetiden af SAT-målere og dels har reduceret forbruget af målere betydeligt. Det bonner godt ud på at nedbringe CO2. Marit Milling håber også, at initiativet kan opmuntre andre kollegaer til at sætte en grøn dagsorden på deres afdeling.

”Vi skal huske at undre os og spørge os selv, om der er noget, vi kan gøre anderledes.”​


Anæstesiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital har igangsat fire initiativer, som har udløst en nominering til Den Grønne Pris 2023:
  • ​Reduktion af antallet af varmetæpper til aktiv opvarmning.
  • Overgang fra sprøjtepumper til infusionspumper, som på sigt vil spare afdelingen for mindst 3500 plasticindpakkede engangssprøjter årligt. 
  • Indførelse af nye procedurer i samarbejde med Center for Ejendomme, så det centrale sug på alle operationsstuer kun tændes ved behov.
  • Udvikling af en tømningsstation i samarbejde med den lokale Center for IT og Medicoteknologi-afdeling, der kan sortere medicin og tømte sprøjter hensigtsmæssigt i risiko- og plastaffald. Det minimerer afdelingens risikoaffald med ca. 80% og sikrer at plastic går til genbrug.
Initiativerne er udsprunget af et udviklingsudvalg på tværs af afsnittet, hvor den grønne omstilling bl.a. har været et af fokuspunkterne. For Thomas Bjerring Enevoldsen, der er nomineret sammen med sit team og den lokale CIMT-afdeling, har det haft stor betydning, at ledelsen har bakket op om initiativerne.

”Det er fedt at finde ud af, at de små handlinger, som vi implementerer, faktisk har et stort klimaaftryk. Vi er glade for, at der er opbakning til, at vi godt må stille spørgsmålstegn til nogle arbejdsgange, så vi kan komme i gang med at udvikle nogle nye initiativer i stedet for et ”sådan har det altid været”-svar.”

Det har også været vigtigt for Thomas Bjerring Enevoldsen, at initiativerne kan overføres til andre afdelinger.

”Mange af procedurerne for operationer og sengeafsnit er generelle, og det kan andre også genkende. Så det er en god ide at se på, hvordan et initiativ kan gøres overførbart. På den måde kan man også nå bredere ud med sine ideer om grøn omstilling.”


På Diagnostisk Center på Rigshospitalet er der blevet nedsat en styregruppe og udpeget 25 grønne ambassadører, som alle skal være med til at identificere CO2-besparelser og bidrage til den grønne omstilling. 

Indtil videre har centret i 2023 reduceret antallet af klinisk risikoaffalds-beholdere med mere end 2500 stk., da de har haft fokus på korrekt kildesortering i alle afdelinger. Samtidig har de også reduceret forbruget af lejepapir og undersøger mulighederne for at genanvende bl.a. staser og nyrebakker. De tænker også i genbrug ift. at forsendelsesrør og flamingokasser genbruges, og at emballage fra andre regioner bliver returneret til afsenderen, så det kan genbruges der.

Projektleder og bioanalytiker Kathrine Overgaard Foss Jensen, der sammen med styregruppen og de grønne ambassadører er nomineret til prisen, er både stolt og glad over, at projektet er nomineret.

”Jeg er meget stolt af vores indsats, og at vi har opbygget et så stort netværk med 25 ambassadører, der alle er laboratorieansatte. Det er første gang, at det kun er ansatte på diagnostiske afdelinger, der driver sådan et her projekt.”

Kathrine Overgaard Foss Jensen håber også, at kollegaer i fremtiden kan blive inspireret af hinandens grønne initiativer.

”Det er en god ide at finde ligesindede og skabe et netværk. Der er mange afdelinger og specialer, der minder om hinanden, som kunne have godt af at samarbejde. Man behøver ikke at teste ting 10 forskellige steder, men kan i stedet godt dele hinandens viden.”​


​Hvad er Den Grønne Pris 2023?

Region Hovedstadens Grønne Pris afløser den tidligere Verdensmålspris. Formålet med prisen i år er at skabe opmærksomhed om den grønne omstilling, og hylde medarbejdere, der tager initiativ til at reducere CO2-udledning og skabe positive klimaeffekter i klinikken.

Vinderen af Den Grønne Pris 2023 modtager en præmie på 50.000 kr., som kan bruges til et fagligt og socialt arrangement for afdelingen.

Prisen overrækkes i år på Region Hovedstadens lederkonference den 8. november. Der lægges særligt vægt på, at vinderinitiativet har en klimaeffekt og reducerer forbrug i klinikken, udviser nytænkning, har udviklings- og skaleringspotentiale og en bred relevans for klinikansatte. 

Grafik, hvor der står "Region Hovedstadens Grønne Pris 2023"
Redaktør