Stor it-opgradering på hospitalerne er nu gennemført

Efter måneders forberedelse har hospitalerne i de sjællandske regioner opgraderet Landspatientregisteret og Sundhedsplatformen. Nu skal de nye arbejdsgange indarbejdes – ikke mindst hos lægesekretærerne, hvor opgraderingen giver nogle forandringer, men også forbedringer. Læs om opgraderingen og weekendens travlhed.
Vent...

Lørdag den 2. februar kl. 20 overgik alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland til den nye version af Sundhedsplatformen (SP2018) og Landspatientregisteret (LPR3) – sundhedsvæsenets vigtigste register. Kl. 3 om natten blev systemerne lukket ned, og hospitalerne gik over til papir i 17 timer. 

En travl weekend

Opgraderingen er en yderst kompleks og en omfattende opgave. Samlet set blev opgraderingen tilendebragt næsten indenfor den planlagte tidsramme – med én times forsinkelse. Det skyldtes flere mindre forsinkelser undervejs, som opstod i processen med at overflytte patienter fra den gamle til den nye version. 

Det har betydet en lidt større byrde for den administrative opgave på hospitalerne, men har ingen betydning for patientsikkerheden eller behandlingen af patienterne.

Desuden har hospitalerne haft ekstraordinært mange akutte patienter i weekenden. Travlheden har dermed været på højde med den travlhed, som hospitalerne typisk oplever hen over julen. 

De ekstra mange akutte patienter, der tilfældigt faldt sammen med opgraderingen, betød ekstra travlhed på akutmodtagelser, børneafdelinger og fødselsafdelinger. Men det er blevet håndteret på bedste vis, fortæller Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og styregruppeformand for opgraderingen:

"Takket være engagerede og dedikerede medarbejdere er weekenden forløbet så godt som overhovedet muligt på trods af et enormt pres på flere afdelinger og flere akutte patienter end normalt. Opgraderingen er indtil videre gået som planlagt."

Ekstra skulderklap til alle involverede

Det er dog først i de kommende 1 – 2 uger, at vi har et fuldstændigt overblik over opgraderingen.  Forud for weekendens opgradering er gået måneders forberedelse for tusindvis af medarbejderne på både hospitaler og i it-organisationen – med informationsmøder, uddannelse af alle medarbejdere, tekniske test og brugertest af LPR3 og SP2018.

"Medarbejderne over hele regionen har ydet en kæmpe indsats, både på hospitalerne og i it-organisationen. Der er brugt rigtig mange kræfter på forberedelse og uddannelse rundt om også på afdelingerne. SP-nøglepersonerne (superbrugerne) fortjener et ekstra skulderklap. De løfter en stor opgave og har sikret en lokalt tilpasset uddannelse," siger Anne Jastrup. 

Den store ændring er overgangen til LPR3

Særligt LPR3, som hospitalerne i hele landet indfører, betyder nye administrative arbejdsgange. LPR3 er en kontaktmodel, hvor indberetningen af data bliver forløbsbaseret, hvilket kommer til at betyde, at der kan skabes bedre data om patientforløb, som kan øge kvaliteten af behandlingen på længere sigt. 

"Det betyder, at alle faggrupper skal forstå den nye måde at registrere på – hvilket berører lægesekretærerne mest. Derfor har det på flere måder været en travl tid for særligt lægesekretærerne, som både har skullet lære den nye registreringspraksis og samtidig forberede overgangen ved at rydde op i administrative lister," siger Anne Jastrup.

Region Midtjylland har taget LPR3 i brug sammen med Region Hovedstaden og Region Sjælland i denne weekend, mens Region Nordjylland og Region Sydjylland følger i marts.

Bedre data men forringet overblik i en periode

LPR3 skal give bedre data til bl.a. forskning og statistik og et forbedret overblik over patientens sygdomsforløb. I nogle måneder efter opgraderingen kan LPR3 dog ikke levere data til bl.a. nationale opgørelser for overholdelse af patientrettigheder. Det forventer Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere her:

Flere opgraderinger venter

I Region Hovedstaden og Region Sjælland er det nye landspatientregister bygget ind i den opdaterede version af Sundhedsplatformen – SP2018. Det betyder, at der samtidig med overgangen til LPR3 kommer nogle forbedringer ud, som klinikerne har efterspurgt. 

Opgraderingen betyder bl.a. et bedre overblik i medicinhåndteringen, og flere nye funktionaliteter skal bidrage til bedre arbejdsflow; fx i akutmodtagelsen og for anæstesilæger. Mange udfordringer løses dog ikke med opgraderingen, fastslår Pia Kopke, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni:

"Det har været et stort arbejde at bygge det nye landspatientregister ind i Sundhedsplatformen, og derfor vil klinikerne nok opleve opgraderingen som værende mindre forbedringer på udvalgte områder i Sundhedsplatformen. Heldigvis bliver der efter opgraderingen mulighed for at fortsætte det tætte samarbejde med hospitalerne om at optimere Sundhedsplatformen. I løbet af 2019 er der planlagt en række forbedringer – herunder på medicinområdet. Dem glæder vi os til at få ud," siger Pia Kopke.

Læs mere 


Artiklen er først publiceret 2. februar kl. 20.44 og opdateret 3. februar 20.50
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor