Strategisk samarbejde skal bringe digital og teknologisk ekspertise tættere på patienterne

​DTU og Rigshospitalet kridter banen op til endnu tættere samarbejde mellem universitetet og Region Hovedstadens hospitaler om uddannelse, forskning, innovation og behandling

Vent...

Rektor Anders Bjarklev (TV), DTU og hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet 


I dag blev en hensigtserklæring underskrevet af DTU's rektor og Rigshospitalets direktør på vegne af Region Hovedstaden. Hensigtserklæringen går på at øge samarbejdet og etablere et strategisk partnerskab inden for rammerne af universitetshospital for at styrke udvikling og udnyttelse af teknologiske sundhedsløsninger til fremtidens patienter. 

"Vi ønsker langt større integration af sundhedsfaglighed og teknologiske og digitale kompetencer, så vi kan lære af hinanden og endnu hurtigere få gavn af de mange nye muligheder og løsninger på det stigende behov for individualiseret diagnostik og målrettet behandling, der udvikles i disse år. Der er behov for, at fremtidens medarbejdere og ledere skal forstå og kunne navigere i det teknologiske på samme niveau som det sundhedsfaglige," siger hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet.

Det kommende partnerskab tænkes regi af konceptet "universitetshospital". Det skal dække både uddannelse, innovation, forskning og behandling og ventes blandt andet at betyde, at studerende og medarbejdere fra DTU med teknologiske kompetencer i højere grad end nu knyttes til både behandlingen og udviklingsarbejdet på hospitalsgangene, tæt på patienterne.

"Vi har allerede i dag mange eksempler på samarbejder mellem ingeniører, læger, sygeplejersker og andre faggrupper. Men vi ønsker at skabe ny grobund for, at flere nye idéer og løsninger kan spire frem. Og det tror vi på gøres bedst i en konstruktion, hvor det er det normale og ikke i særlige tilfælde, at medarbejdere og studerende kan bevæge sig ubesværet på tværs af institutioner i en samlet juridisk konstruktion," siger Anders Bjarklev," rektor på DTU.

Det er Region Hovedstaden, der har bedt Rigshospitalet om på vegne af regionen at udvide og skærpe det strategiske samarbejde med DTU. DTU og Rigshospitalet har derfor igangsat en proces, med hensigt i løbet af 2023 at kunne tegne rammerne for og indgå et strategisk partnerskab, der bygger videre på og løfter det nuværende samarbejde, der er baseret på mange stærke enkeltstående projekter.

Eksempler på nuværende, fælles initiativer og samarbejdsprojekter mellem DTU og hospitaler i Region Hovedstaden.

Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin og Teknologi

En uddannelse med bred, faglig spændvidde, hvor de studerende på uddannelsen lærer at udvikle avanceret teknologisk udstyr og metoder til brug for diagnosticering og behandling af sygdomme. Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem DTU, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet og Rigshospital

Delestillinger der kombinerer forskning og behandling

Eksempelvis ingeniør og forsker Abigail Kressner, der arbejder som adjunkt, dels på DTU Sundhedsteknologi og dels på Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance. Begge steder med fokus på at forbedre og udvikle nye teknologier og metoder til behandling af høretab.

Udvikling og innovation: Alarmsystemet WARD

Det intelligente alarmsystem WARD måler blodtryk, puls, iltmætning og andre vitale parametre på patienter, der skal overvåges f.eks. efter en operation. Systemet er udviklet i samarbejde mellem forskere på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og DTU og bygger på kunstig intelligens og en algoritme, der kan sortere i data, så det kun alarmerer personalet, når det er nødvendigt.

Yderligere informationRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor