Styrket samarbejde over Sundet

​Region Hovedstaden og Region Skåne vil hjælpe hinanden på flere områder end vi gør i dag, og udvider derfor samarbejdet på fire konkrete områder.

Vent...

I dag samarbejder Region Hovedstaden og Region Skåne omkring fertilitetsbehandling, ESS og MAX VI og også i Greater Copenhagen. Regionsrådsformændene fra de to regioner er derfor blevet enige om at samarbejde på flere områder til gavn for borgere og patienter i de to regioner.

 

Helt konkret vil de to regioner arbejde sammen om ideen om på sigt at få en fælles akutlægehelikopter over Øresund og det sydlige Sverige. Herudover er der også oplagte samarbejdsmuligheder inden for forskning og behandling, samt vidensdeling omkring byggeriet af nye hospitaler.

 

"De ressourcer og den ekspertise, der findes på begge sider af Øresund, kan med fordel spille sammen og vi kan være til gensidig hjælp for hinanden. En fælles akutlægehelikopter vil kunne nå hurtigere frem til Bornholm, hvis den flyver fra det sydlige Sverige fremfor fra Danmark. Så hvis det på et tidspunkt lykkedes, at få en fælles akutlægehelikopter, så ville vi kunne give patienter fra Bornholm, der skal flyves til behandling på Rigshospitalet, en endnu bedre service." siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

 

Til fordel for patienter på tværs af Øresund

Aftalen omkring samarbejdet på de fire konkrete områder er stadig i sin begyndelse og hvordan de forskellige samarbejder helt konkret skal udfolde sig, drøftes mellem parterne. Men viljen til et samarbejde er tilstede og arbejdet om at konkretisere aftalen er sat i gang.

 

"Hvis vi kan hjælpe hinanden på tværs af Øresund, ville det kun være en fordel. Patienter og borgere i området vil uden tvivl nyde godt af, at vi indgår flere aftaler om fx at kunne trække mere på behandlingsmulighederne både i Region Skåne og i Region Hovedstaden. Og på forskningsområdet og hvad angår hospitalsbyggerierne, er jeg sikker på, at vi kan berige hinanden med ny viden," siger regionsrådsformand for Region Skåne, Carl Johan Sonesson (M).

 

Næste møde omkring udviklingen af samarbejdsaftalen finder sted i december måned. 

 

For yderligere information:

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), via Region Hovedstadens Pressevagt, tlf. 70209588, mail: presse@regionh.dk

Regionsrådsformand i Region Skåne, Carl Johan Sonesson (M), via pressesekretær Camilla Andersson, tlf. +46 733 91 34 32, mail: camilla.i.andersson@skane.se


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor