Sundhedsplatformen går ind i næste fase


Sundhedsplatformen går efter en grundig dialog med tilbudsgivere og det kliniske personale ind i tilbudsfasen, efter at kravspecifikationen 21. juni blev overhændet til de tre tilbudsgivere.

​​

Nyt navn

Samtidig skifter It-Sundhedsplatformen navn til Sundhedsplatformen.

Skal understøtte arbejde markant bedre

I kravspecifikationen, som blev overhændes til tilbudsgiverne 21. juni, defineres rammer for mål, funktionalitet og design af den nye Sundhedsplatform. Løsningen skal give sundhedspersonalet i Region Sjælland og Region Hovedstaden en markant forbedret understøttelse af deres arbejde.

Tæt dialog  med tilbudsgivere og sundhedspersonale

Kravspecifikationen til den endelig løsning er blevet udviklet i tæt dialog med tilbudsgiverne og med sundhedspersonale i løbet af 2012. Dialogfasen i 2013 har kvalificeret kravspecifikationen for at sikre, at Region Sjælland og Region Hovedstaden får den løsning, der bedst opfylder klinikernes behov med patienten i centrum.

Massiv opbakning

- Vi har oplevet en massiv opbakning fra det sundhedsfaglige personale, og vi vil gerne kvittere for det store engagement, der har resulteret i, at der nu foreligger en færdig og udsendt kravspecifikation, siger  koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden, og fortsætter:

- Det er vigtigt at anerkende den store indsats både tilbudsgiverne og sundhedspersonalet har lagt i arbejdet med kravspecifikation – det har været en vigtig dialog. Gevinsten er, at vi kan se frem til en moderne sundhedsløsning, som vil være noget af det bedste, der findes på markedet.

Tæt samarbejde mellem regioner

Koncerndirektør Lars Onsberg, Region Sjælland, siger:

- Region Sjælland og Region Hovedstaden er gået sammen om at finde og implementere den bedste færdige løsning, som allerede eksisterer på markedet, og som lever op til vores ambitioner. Det har vi haft et godt og tæt samarbejde om, hvilket er en forudsætning for at kunne gennemføre et så ambitiøst projekt. Det bliver et stort skridt i den rigtige retning for sundhedsområdet i hele Østdanmark.

Standardisering

Udover samarbejdet om selve it-løsningen, er de to regioner også i gang med at afklare, hvordan der kan samarbejdes om standardisering af arbejdsgangene på tværs af faggrupper og områder. Standardisering vil give mærkbare kvalitets- og effektiviseringsgevinster i det daglige arbejde, hvilket systemerne på markedet kan understøtte. 

Ikke kun et it-projekt 

I den nye fase skifter It-Sundhedsplatformen navn til Sundhedsplatformen, da det ikke længere er fyldestgørende at beskrive Sundhedsplatformen som et it-teknisk projekt.

Skal standardisere flere hundrede arbejdsgange

Det er først og fremmest et gennemgribende organisatorisk og kulturelt projekt, der skal harmonisere og standardisere flere hundrede arbejdsgange, arbejdsvaner og terminologier blandt det kliniske personale bredt i de to regioner.

Moderne og tidssvarende

”Selvom Sundhedsplatformen erstatter H-EPJ i Region Hovedstaden og OPUS-portalen i Region Sjælland, så rummer funktionaliteten i Sundhedsplatformen meget mere end det. Sundhedsplatformen vil give det sundhedsfaglige personale nye muligheder for at optimere arbejdsgange, fordi det er en færdig og afprøvet løsning, der anskaffes. Den vil komme til at understøtte en mere moderne og tidsvarende måde at udføre det kliniske arbejde på, hvorfor det ikke længere er retvisende at kalde det for en it-sundhedsplatform,” siger koncerndirektør Lars Onsberg, Region Sjælland.

De næste milepæle

”Vi glæder os til at gå ind i den næste fase, hvor vi ser frem til at modtage tilbudsgivernes endelige bud den 19. august – og derefter involvere over 500 klinikere i vurderingen af, hvilket tilbud der bedst opfylder et moderne sundhedsvæsens behov,”siger koncerndirektør Svend Hartling,Region Hovedstaden.

Yderligere oplysninger

Om Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende systemer i Region Hovedstaden (H-EPJ) og Region Sjælland (OPUS) med et mere fleksibelt og åbent system. Sundhedsplatformen bliver baseret på en effektiv og sammenhængende rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard. Sundhedspersonalets arbejde bliver papirløst, og patienten kommer i centrum.

Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet adgang til alle data på den enkelte patient. Det skal sikre sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer. Samtidig får patienten en større rolle i sit eget sygdomsforløb ved at få adgang til alle informationer og mulighed for at booke tider for behandling og selv indtaste oplysninger i Sundhedsplatformen. Den nye platform forventes at tages i brug i løbet af 2015 og være fuldt implementeret i begge regioner inden udgangen af 2017.

Redaktør