Tjek om din grund er forurenet

​Nu er det muligt at se oplysninger om jordforurening i Gladsaxe og Herlev kommuner på Region Hovedstadens hjemmeside.

I forbindelse med køb og salg af ejendomme, har det stor interesse at få svar på, om den grund, man interesserer sig for, er forurenet. Siden 2014 har det været muligt at søge oplysninger om forurenede grunde i en række kommuner direkte på Region Hovedstadens hjemmeside. Nu er muligheden udvidet til også at omfatte grunde i Gladsaxe og Herlev kommuner, så der i dag er tilgængelige oplysninger om 20 kommuner på regionens hjemmeside.

- Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde borgere, ejendomsmæglere, advokater og alle andre denne service med hurtig, nem og direkte adgang til regionens oplysninger om forurenede grunde på alle tider af døgnet. På vores hjemmeside kan alle få svar på, om en grund er forurenet, og udskrive en attest med de oplysninger, regionen ligger inde med, siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup (F).

Region Hovedstaden har i 2015 besvaret 30.600 henvendelser om jordforurening. En tredjedel blev besvaret direkte fra regionens hjemmeside. 

- Sidste år blev en tredjedel af henvendelserne besvaret direkte via vores hjemmeside. I dag er det halvdelen. Det viser, at borgere og ejendomsmæglere har taget den digitale løsning til sig. Derfor er vi også i gang med at se på, hvilke andre digitale selvbetjenings¬løsninger, der kan lette borgere og virksomheders kontakt med os, siger Jens Mandrup.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der har været næsten 33.000 handler i hovedstadsregionen i 2015. Sammenholdt med antallet af besvarede henvendelser har Region Hovedstaden stort set været ’ind over’ samtlige handler i forhold til eventuel jordforurening. 

Særlige regler, hvis jorden er forurenet

Ved køb eller salg af en grund kan det have betydning, om grunden er kortlagt som forurenet. Ejere af kortlagte grunde har nemlig nogle pligter, som de skal være opmærksomme på, fx at søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden. 

Som ejer har man også pligt til at anmelde flytning af jord til kom¬munen, og oplyse lejere eller købere om, at grunden er kortlagt. Reglerne er til for at sikre, at den forurenede jord bliver håndteret forsvarligt og ikke bliver spredt til steder, hvor jorden kan udgøre en risiko for mennesker, drikkevand og natur.

Fakta

På Region Hovedstadens hjemmeside kan alle få svar på, om en grund er:
  • ved at blive vurderet af regionen, fx om regionen er i gang med at indsamle data om grunden 
  • vurderet til ikke at være forurenet
  • kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1)
  • kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) og oplysninger om forureningens sundhedsmæssige betydning
Hvis regionen ikke har nogen oplysninger om grunden, fremgår det også af søgningen.

Fra hjemmesiden er det også muligt at udskrive en jordforureningsattest for en hvilken som helst grund i følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk. 

I de øvrige kommuner fås oplysninger om jordforurening ved at udfylde en formular på regionens hjemmeside. På hjemmesiden kan der læses mere om forurenede grunde.

På sigt bliver det muligt at søge oplysninger om grunde i hele Region Hovedstaden direkte på regionens hjemmeside.
 
Yderligere information hos:
  • Formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup, telefon 31 34 88 98
  • Enhedschef i Center for Regional Udvikling Gitte Ellehave Schultz, telefon 29 99 79 09
  • Region Hovedstadens pressevagt, telefon 70 20 95 88

Redaktør