Trængsel udfordrer vækst og arbejdspladser

​Der skal skabes sammenhæng i den kollektive transport i hovedstadsområdet. Sådan lyder meldingen fra et overvældende flertal af borgmestre og erhvervsorganisationer i en ny analyse om trængsel fra Region Hovedstaden.

​Kan koste vækst og arbejdspladser

Dermed er der stor enighed med de målsætninger, som Region Hovedstaden var på banen med i foråret. Der er også enighed blandt de adspurgte om, at udfordring med trængsel i hovedstadsområdet risikerer at gå ud over vækst og arbejdspladser. De peger først og fremmest på, at stat, region, kommuner og andre aktører bør sætte sig sammen og finde en løsning på de trafikale udfordringer. 

Sammenhængende løsning

- At der er så stor enighed om, at trængsel truer vækst og arbejdspladser, vidner om, at vi står over for en alvorlig udfordring, som kræver handling nu. Det løser vi kun ved at gå sammen på tværs om at finde en sammenhængende og fremtidssikret løsning. Derfor er vi også i gang med sammen med kommuner, trafikselskaber og andre aktører at skabe en bedre sammenhæng i hele den kollektive transport. Med 48 forskellige ejere inden for den kollektive transport alene i hovedstadsområdet har vi ikke det bedste udgangspunkt for at give borgerne i Region Hovedstaden en sammenhængende rejse. Derfor er en samlet politisk ledelse af den kollektive trafik som et naturligt første skridt – og det skal vel at mærke være med en bred repræsentation af de forskellige parter, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Koster 4 mia. om året

Analysen er en opfølgning på Region Hovedstadens rapport Transport for Copenhagen. Rapporten viste bl.a., at trængsel i hovedstadsområdet vil betyde, at samfundet årligt går glip af 4 mia. kr. og svare til, at ca. 10.000 trafikanter sidder i kø året rundt om ti år. Men også den kollektive trafik er udfordret. I 2025 forventes det, at den skal håndtere 141.000 nye rejser om dagen.

Enighed om samarbejde

Borgmestrene og interesseorganisationer peger i analysen bl.a. på, at der er brug for bedre koordinering, flere investeringer i hovedstadsområdet, og at alle trafikformer skal prioriteres.  

Her er flest enige eller delvist enige: 
  • Udfordring med trængsel går ud over vækst og arbejdspladser i hovedstadsområdet: 91 %
  • Staten, regionen og kommunerne i hovedstadsområdet og andre relevante aktører bør sætte sig sammen og finde en løsning på de trafikale udfordringer: 91 %
  • Hovedstaden risikerer at sande til, hvis trængselsproblemerne ikke bliver løst: 78 %
  • Der er brug for at skabe en bedre sammenhæng i den kollektive trafik i hovedstadsregionen: 75 % 

Læs hele analysen på vores trafikside​ eller lig​e her (.pdf-fil, åbner i et nyt vindue)​

Fakta om analysen

  • De 29 borgmestre i hovedstadsregionen er blevet inviteret til at deltage. 17 af dem har deltaget
  • 15 interesseorganisationer har deltaget i analysen, bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Metal og Ingeniørforeningen 
  • Deltagerne i analysen har svaret anonymt. De er blevet bedt om svare, om de er enige eller uenige i en række udsagn. Derudover har de haft mulighed for selv at komme med deres forslag.
  • Analysen er gennemført af Operate for Region Hovedstaden i maj 2016

Yderligere info:

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88
Redaktør