Transporttid afgørende for unges valg af erhvervsuddannelse


Mange unge går på en bestemt erhvervsuddannelse, blot fordi skolen ligger tæt på, og det øger frafaldet. Behov for større udbud af uddannelser, mener Region Hovedstaden.

​​​​

Afstanden betyder noget

Det betyder rigtig meget for de unges valg af uddannelse, hvor langt der er hjemmefra til de skoler, de skal vælge imellem. Det betyder bl.a., at ikke alle unge har valgt den uddannelse, de går på ud fra lyst, og det får mange til at falde fra. 

Regionens nye analyse støtter pointen

 Det viser en ny analyse, som Region Hovedstaden har gennemført om følsomheden over for afstand til uddannelse i hovedstadsregionen.

Op mod hver tredje ung i Region Hovedstaden svarer, at transporttiden har haft betydning for deres valg af uddannelse. Der er med andre ord mange unge, som går på en erhvervsuddannelse, der ikke lige var deres drøm.

Flere unge skal vælge erhvervsuddannelser

Regeringen har fremlagt et forslag til reform af erhvervsuddannelserne med en målsætning om, at 30 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Hvis det skal lykkes, er der behov for en bedre uddannelsesdækning, mener Region Hovedstaden.

De unge skal ikke vælge den nemme løsning

- Hvis vi skal få flere af de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så skal vi have et langt bedre udbud af uddannelser tæt på de unge, siger Marianne Stendell (S) formand for Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden.

- Det kan ikke hjælpe noget, at de unge skal rejse meget langt for at få deres ønskeuddannelse. Hvis man ønsker at være frisør og bor i Helsinge, skal man rejse tværs gennem regionen for at komme på skole i København, fortsætter hun.

- Som 16-årig kan det være svært at overskue en transporttid på over en time hver vej, og så vælger den unge måske den nemmeste løsning, nemlig at gå i gymnasiet, fordi det ligger lige rundt om hjørnet, slutter formanden for udvalget.
 

Halvt så mange erhvervsskoler som gymnasier

Analysen viser også, at uddannelsesdækningen, altså antallet af skoler, for gymnasiale uddannelser er tæt mod dobbelt så god som for erhvervsuddannelsernes grundforløb i Region Hovedstaden.
 
Samlet er der 76 forskellige uddannelsessteder i hovedstadsregionen, hvor man kan tage en gymnasial uddannelse mod kun 32 uddannelsessteder, hvor der udbydes et eller flere erhvervsfaglige grundforløb.

En tidligere undersøgelse viser, at elever på gymnasierne gennemsnitligt har en transporttid på ca. 22 minutter mod 38 minutter for erhvervsfaglige elever.

Målsætningen skal være ambisiøs

Men det nytter ikke at arbejde med gennemsnitstal for erhvervsfaglige elever, hvis det dækker over, at nogle unge har fravalgt en erhvervsuddannelse på grund af for lang transporttid.

- Frafaldet på erhvervsskolerne ligger på cirka 50 procent, og transporttiden er allerede kendt som en af forklaringerne. Men det er måske ikke så mærkeligt, hvis mange af eleverne er i gang med en uddannelse, der egentlig ikke er deres drøm.

Vi vil anbefale, at man i forhandlingerne om den nye reform sætter sig en ambitiøs målsætning om en langt bedre geografisk dækning af erhvervsuddannelser, siger Marianne Stendell. 
 ​

Fakta:

 • Hovedstadsregionen sætter national bundrekord i unges valg af erhvervsuddannelse. Kun 13 procent af de unge søger direkte fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse.
 • Det nationale mål er, at hver fjerde ung i 2020 vælger en erhvervsuddannelse, hvilket skal vokse til hver tredje i 2025 ifølge oplægget til regeringens reformoplæg.
 • Frafaldet på erhvervsskolerne ligger på cirka 50 procent.
Yderligere oplysninger hos:
 • Marianne Stendell (A), formand for Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden, mobil 23 41 01 57
 • Øvrige medlemmer af Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning:
   - Lars Gaardhøj (A), mobil 28 92 25 98
   - Flemming Pless (A), mobil 40 27 52 45
   - Nina Berrig (K), mobil 20 84 37 60
   - Arly Eskildsen (SF), mobil 21 99 58 84
   - Anne Ehrenreich (V), mobil 30 57 19 76
 • Anne Holm Sjøberg, udviklingschef i Region Hovedstaden, mobil 23 23 89 89
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør