Tv-program om hospitalserhvervede infektioner skaber unødig frygt


Skjulte og iscenesatte optagelser er efter Region Hovedstadens mening optaget i strid med presseetiske regler.

Forkert fokus på vigtigt emne

Forkert fokus på et meget vigtigt emne, som gør patienterne unødigt utrygge, og en dårlig presseetik.

Det er reaktionen fra Region Hovedstaden på en udsendelse om hospitalserhvervede infektioner, som DR1 bragte mandag den 24. juni klokken 20.00.

Fokus på infektioner under indlæggelse

Udsendelsen, som er produceret af produktionsselskabet Larm Film for DR, sætter fokus på de infektioner, som en ud af ti danskere får, når de bliver indlagt, og hospitalsvæsenets forsøg på at bekæmpe disse.

Kritisable påståede beviser

Hensigten med programmet er især – ifølge DR – at belyse, hvorledes rengøringen, og kontrollen heraf, foregår, og hvordan den kan gøres bedre.

Dette er en diskussion, som Region Hovedstaden naturligvis gerne indgår i. Men både det faglige fokus og den måde en række af de påståede beviser er blevet til på, er efter regionens mening kritisabel.

Forkert fokus på målemetode

Larm Film bruger i udsendelsen en særlig målemetode kaldet ATP, som angiveligt kan undersøge kvaliteten af den udførte rengøring, til at postulere, at der flere steder ikke er gjort ordentligt rent.

Men dette er ifølge vicedirektør Torben Mogensen, formand for Region Hovedstadens komite for Infektionskontrol og Hygiejne, et forkert fokus på rengøring:

ATP-metoden bevidst fravalgt

- Der skal være rent på et hospital. Men der skal ikke være sterilt på hele hospitalet. Vi skal bruge vores ressourcer der, hvor vi kan dokumentere, at de er til gavn for patienten. Vi kender ATP-metoden, og vi har bevidst fravalgt den i Region Hovedstaden, siger Torben Mogensen og fortsætter:

Siger intet om, hvor farligt det er for patienten

- ATP-udstyr slår meget ud i forhold til menneskelige proteiner, så selv meget små mængder giver høje tal. Dette tal siger til gengæld intet om, hvor farligt det er for patienten, og om fx tilstedeværelsen af bakterier eller svampe, som kan være kilder til smitte. Metoden er så følsom, at en seng kan blive testet positiv bare ved at stå i en periode, uden der er en patient i, peger Torben Mogensen på.

Slår ud, selv når det ikke har betydning

- Dvs. at vi står med tal, som ikke kan bruges til at sikre det, som har betydning for os, nemlig patienternes sikkerhed. Metoden er egnet til spottjek umiddelbart efter, at rengøringen er foretaget, men vi synes ikke, den er egnet i vores dagligdag, fordi den slår ud, selv når det ikke har betydning overhovedet, siger Torben Mogensen.

Ingen regioner bruger ATP-målinger rutinemæssigt

En rundringning til alle regioner viser, at der ikke er nogen rengøringsafdelinger i Danmark, som bruger ATP-målinger rutinemæssigt i forbindelse med kvalitetskontrol.

Handler også om håndhygiejne, desinfektion med mere

Det er også væsentligt at understrege, at smitte af infektioner ikke alene kan kobles til rengøringsindsatsen, men bl.a. også til håndhygiejne, desinfektion og sterilisation af udstyr, der anvendes på flere patienter.

Infektioner skal halveres inden 2014

Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget, at antallet af hospitalserhvervede infektioner skal halveres inden udgangen af 2013.

Her sættes særligt ind på tre områder: På rengøringen, på patienters og ansattes hygiejne og på at undgå smittespredning.

Indsatsen virker

De nyeste tal for hospitalserhvervede infektioner viser, at indsatsen virker. Halvt så mange lungebetændelser på flere intensivafdelinger og færre mave/tarminfektioner er blandt de første resultater.

I den seneste uddeling af kvalitetspriser i Region Hovedstaden gik to af de tre priser til en fokuseret indsats mod bakterien Clostridium difficile. Herlev Hospital har reduceret antallet af nysmittede patienter med 77 procent fra 2011 – 2012 og Bornholms Hospital har reduceret antallet med 87 procent.

Mange nye initiativer

Derudover er der en lang række tiltag på vej inden for rengøring og hygiejne, som både involverer ekstra kurser for rengøringsmedarbejdere, serviceledere og behandlings – og plejepersonale

Et nyudviklet e–learningprogram i håndhygiejne for behandlings - og plejepersonale lanceres også 1. oktober. Desuden udvikles et nyt håndhygiejnekoncept for de 2-5 årige på hospitalerne, bl.a. ved hjælp af Magnus og Myggen

Se fakta om rengøring i Region Hovedstaden (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Web-tv: Det skal der til for, at en stue dumper i rengøringskontrollen

​​Følg kontrollant Annelise Schjønning fra Dansk Cleaning Service i hendes arbejde, og hør en kommentar fra tidligere kvalitetschef i Region Hovedstaden, Inge Kristensen. (03:48 min.)

Ingen behøver at være bange

Generelt er det dog svært at undgå infektioner, mener vicedirektør Torben Mogensen:

- Vi gør en målrettet indsats for at undgå, at vores patienter får infektioner på hospitalerne, og vi kan se på tallene, at indsatsen virker. Så ingen behøver at være bange for at blive indlagt på et hospital i Region Hovedstaden.

- Men vi kommer ikke udenom, at det kan indebære en risiko for smitte at være indlagt. Vi behandler syge mennesker, og vi er både patienter, personale og pårørende samlet på et sted, siger Torben Mogensen.

Alle mennesker tager bakterier med sig

- Og alle mennesker tager jo bakterier og andet med sig, og det betyder, at der ikke er særlig mange helt enkle løsninger. Men hver smittet patient er én for meget. Det har store omkostninger for den enkelte og derfor skal vi gøre alt for at undgå smitte, understreger Torben Mogensen.

Optagelser imod god presseskik

Udsendelsen DR1 mandag den 24. juni bragte optagelser foretaget med skjult kamera fra en række hospitaler i Region Hovedstaden, hvor eksempelvis rengjorte senge efterprøves med ATP-metoden.

Regionen klager over brud på god presseskik

Larm Film har i tre tilfælde ikke spurgt hospitalerne om lov til at lave optagelserne, og Region Hovedstaden har derfor klaget til DR over brud på god presseskik.

Kun skjult kamera, hvis dokumentationen ikke kan tilvejebringes på anden vis

Ifølge DRs interne regler er det kun tilladt at bruge skjult kamera, hvis optagelsen tjener en væsentlig offentlig interesse, der klart overstiger hensynet til de personer, der optages, og dokumentationen ikke kan tilvejebringes på anden vis.

Hospitalerne er ikke blevet spurgt, om de vil indgå

Larm Film har den 3. april lavet en optagelse på Hvidovre Hospital med den omtalte ATP-måling, som blev til efter en anmodning om et interview.

Men før de efterfølgende optagelser er de tre hospitalers direktioner ikke blevet spurgt, om de ville indgå i en efterprøvning af ATP-metoden, en anmodning som naturligvis ville være blevet behandlet seriøst.

Sensation tilsyneladende vigtigt, selv om det bygger på fagligt forkert metode

Region Hovedstaden har derfor klaget til DR over, at optagelserne kunne være lavet på anden vis ved simpelthen at bede om lov, og at DRs interne regler for skjulte optagelser dermed ikke er opfyldt. Det har tilsyneladende været mere vigtigt for DR at skabe en sensation, selv om det bygger på en fagligt forkert metode og uden relation til, hvad der betyder noget.

Skal tages hensyn til patienternes situation

- Region Hovedstadens hospitaler skal beskytte patienter og personale mod at blive udstillet i medierne mod deres vilje. Det betyder, at gangarealer på hospitalerne er følsomme områder, hvor patienterne kan forvente, at der bliver taget hensyn til deres situation og identitet.

Ødelægger det gode forhold til pressen

Den mulighed har vi ikke, når Larm Film bryder god presseskik. Det ødelægger også vores ellers gode forhold til pressen generelt, siger kommunikationsdirektør Margrethe Lyngs Mortensen.

Regionen overvejer at klage til Pressenævnet

DR har afvist Region Hovedstadens klager, og regionen overvejer nu at klage til Pressenævnet over Larm Film/DR.

Se Region Hovedstadens klager og DRs svar

(Pdf-filer, åbner i nye vinduer):

Redaktør