​​

Uddannelseshospital giver sygeplejestuderende lyst til at fortsætte i job

​De første 120 sygeplejestuderende har gennemført et praktikforløb på Uddannelseshospitalet – et afsnit på Nordsjællands Hospital i Frederikssund. Projektet er sat i verden for at klæde sygeplejestuderende godt på til overgangen fra studie til job, og de studerendes evalueringer viser, at de opnår flere færdigheder og får en forståelse for faget under deres praktik. 

Hvert år gennemføres mere end 10.000 uddannelsesforløb for blandt andre sygepleje-, medicin- og bioanalytikerstuderende på hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Et af de steder, hvor sygeplejestuderende kan komme i praktik under deres uddannelse, er den medicinske afdeling B5-B6 på Nordsjællands Hospital i Frederikssund. 

Afsnittet bliver også kaldt Uddannelseshospitalet og er opstået gennem et samarbejde på tværs af hospitalet, kommuner og Københavns Professionshøjskole. På Uddannelseshospitalet er der fire gange så mange sygeplejestuderende end på et sammenligneligt afsnit. De studerende har her i langt højere grad end sædvanligt ansvar for den daglige pleje af patienterne og er aktive medspillere i de kliniske beslutninger. Naturligvis med supervision fra uddannede sygeplejersker og professionshøjskolens lektorer.

To ud af tre studerende får lyst til at søge job​

Evalueringer fra de studerende viser, at to ud af tre sygeplejestuderende, der har været i praktik på afsnittet, gerne vil søge job på afsnittet efter endt uddannelse. Til sammenligning vil knap halvdelen af de studerende søge job på de traditionelle praktiksteder. 

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) vil gerne se på, om nogle af erfaringerne fra Uddannelseshospitalet kan udbredes til andre hospitaler. 

”Vi ved, at nyuddannet personale nogle gange oplever et praksischok, når hverdagen på hospitalerne indtræffer. Det er vores opgave sammen med uddannelsesinstitutionerne og kommunerne at ruste de studerende til et job i sundhedssektoren, og her skal vi kigge på noget af det, som ser ud til at virke på Uddannelseshospitalet”. 

”Det kan være, at vi skal se på at øge mulighederne for, at sygeplejestuderende i højere grad kan lære af hinanden. Måske kan vi også gøre mere for, at sygeplejestuderende indgår fuldgyldigt i dagligdagen på hospitalerne under supervision. Vi kan formentlig ikke kopiere projektet en til en og udbrede det til hele sundhedsvæsenet, men vi kan bestemt blive inspireret af projektet,” siger han.   

Samtidig er det ifølge formanden vigtigt at understrege, at Uddannelseshospitalet er et supplement og ikke en erstatning af alle de almindelige praktikforløb, der findes på hospitalerne.

Flere studerende på et afsnit kan være en styrke

Uddannelseshospitalet er et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse, Københavns Professionshøjskole, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning. 
Projektet har eksisteret i to år, og formålet er at udvikle og afprøve en ny uddannelsesmodel for sygeplejestuderende. Det handler blandt andet om at finde en løsning på manglen på praktikpladser til sygeplejestuderende og gøre op med det chok, som nogle nyudklækkede sygeplejersker oplever på hospitalerne. 

”Erfaringerne fra Uddannelseshospitalet viser, at vi for begrænsede midler kan give de studerende en bedre uddannelse. Det er positivt i en tid, hvor vi mangler sygeplejersker og har et faldende antal ansøgere til sygeplejerskestudiet,” siger hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth. 
 
På Uddannelseshospitalet er der fokus på, at de studerende inddrager patienterne i behandlingen, og de sygeplejestuderende får særlige muligheder for at følge patienten på tværs af hospital og kommune. Da der er flere sygeplejestuderende end på et sammenligneligt afsnit, kan de mest erfarne studerende støtte de studerende, som er i praktik for første gang på uddannelsen. 

Fakta om Uddannelseshospitalet

  • ​​Sygeplejestuderende er løbende i praktik fra første semester til og med sjette semester på uddannelsen, og her kan de søge om at komme i praktik på Uddannelseshospitalet.

  • ​Uddannelseshospitalet er i første omgang et femårigt projekt og betragtes som en model for uddannelse.

  •  Der er dagligt undervisere fra Københavns Professionshøjskole i afsnittet, hvilket betyder, at der er rig mulighed for at knytte teori og praksis endnu tættere for de studerende i praktik.

  • Andelen af studerende på afdelingen er øget betragteligt i forhold til et traditionelt afsnit. Uden at de studerende indgår i normeringen, er de en del af vagtplanen, og det er en naturlig del af deres læring at deltage i vagter på afdelingen på alle tidspunkter af døgnet.

  • Projektet er et samarbejde på tværs af sektorer og institutioner og bliver løbende testet og evalueret.

  • Det er bl.a. finansieret af midler som Uddannelses- og forskningsministeriet i 2020 afsatte til initiativer på sygeplejerskeuddannelserne, som kan styrke overgangen mellem studie- og praktikperioder.

  • Projektet er et af flere tiltag rettet mod at skabe gode uddannelsesforløb i Region Hovedstaden.

  • Af andre kan nævnes regionens fælles Enhed for Klinisk Træning, indrettet på Amager Hospital, som er et afsnit uden patienter, hvor sygeplejestuderende får trænet basale kliniske færdigheder, f.eks. i mundpleje, medicinhåndtering, i anlæggelse af et drop. ​ ​
Redaktør