​​​​​​​

Udenlandske videnarbejdere skaber vækst i danske virksomheder


Region Hovedstaden vil skaffe flere dygtige udlændinge til regionens virksomheder

Små og mellemstore virksomheder bør satse udenlandske videnarbejdere

Der er store gevinster at hente ved at få flere højtuddannede udlændinge ind i danske virksomheder. Især de små og mellemstore ansætter for få internationale videnarbejdere, viser ny rapport. Samtidig står højtuddannede studerende og talenter på spring for at få job i Danmark.

Flere dygtige udlændinge skal til hovedstaden

En række aktører med Region Hovedstaden og erhvervsfremmeorganisationen Copenhagen Capacity i spidsen vil nu sikre flere dygtige udlændinge i virksomhederne.

Vækstpotentiale forløses ikke uden udenlandsk arbejdskraft

Hovedstaden taber terræn til byer som Zürich, Stockholm og Dublin, når det gælder evnen til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. På trods af at antallet af videnarbejdere i Hovedstadsregionen er steget med knap 70 procent siden 2000, ligger regionen alligevel i den tunge ende af sammenligningen og går dermed glip af et stort vækstpotentiale.

Ny rapport udarbejdet af Copenhagen Economics

Det viser en ny rapport ’Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen’ udarbejdet af Copenhagen Economics for REGLAB, Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Öresundskomitéen og Væksthus Hovedstadens organisation for erhvervsudvikling.

Regionsrådsformand vil sikre optimale vilkår for virksomhederne

- Det er afgørende, at vi sikrer de bedst mulige vilkår for vores virksomheder i Region Hovedstaden og København for at klare os i konkurrencen med andre metropoler. Hvis vi kan tiltrække nogle af de dygtigste medarbejdere til vore virksomheder, er det er stort skridt på vejen. Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft styrker virksomhederne og skaber vækst og arbejdspladser. En kinesisk medarbejder kan eksempelvis være med til at få den eksportordre til Kina i hus, som giver flere job her hos os , siger Vibeke Storm Rasmussen, regionrådsformand i Region Hovedstaden.

Hovedstadsregionen etablerer erhvervssamarbejder med udenlandske regioner

 Regionsrådet vedtog i forsommeren en strategi, der skal skubbe på for at gøre hovedstadsregionen mere international. Et af sporene i strategien er øget samarbejde med regioner ude i verden, eksempelvis om at bringe flere udenlandske talenter og regionens virksomheder sammen.

Videnarbejdere skaber samfundsmæssig milliardvækst

I dag er der 23.000 højtuddannede udlændinge i hovedstadsregionen. Alene de 3.500 videnarbejdere, der er i Danmark under forskerskatteordningen, bidrager med mellem 25 og 100 millioner kroner i værditilvækst.
Rapporten konkluderer, at den samlede andel af udenlandske videnarbejdere bør kunne løftes med 5 til 10 procent under de nuværende vilkår. I et konservativt skøn vil det resultere i en øget samfundsmæssig produktion på en halv til en hel milliarder kroner.

Virksomheder og kloge hoveder skal bringes sammen

Det er især de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som der findes mere end 200.000 af i Danmark, der ikke har fokus på at rekruttere højtuddannede udlændinge.

Copenhagen Talent Bridge skal bygge bro mellem virksomheder og udenlandske arbejdskraft

Med den målrettede indsats Copenhagen Talent Bridge – der skal skabe en regional platform og regionalt samarbejde til at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen – vil en række aktører med Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity og Københavns Universitet, Aalborg Universitet Cph, Danmarks Tekniske Universitet samt IT-Universitetet i spidsen derfor bringe små og mellemstore virksomheder tættere sammen med udenlandske studerende og videnarbejdere.

Kendskabet til Danmark skal udbredes allerede i studieårene

- Første led i at tiltrække flere videnarbejdere er selvfølgelig, at de faktisk kender til Danmark og mulighederne her, herunder den dansker forskerordning. Kendskabet til Danmark blandt veluddannede udenlandske arbejdere og talentfulde studerende på universiteter og uddannelsesinstitutioner i udlandet skal øges. Det gør vi på flere måder – bl.a. via et allerede etableret korps af udenlandske studerende, der fungerer som ambassadører for Danmark, siger udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity, Kim Bek.  Han understreger, at danske virksomheder også kan blive bedre til at udnytte de udenlandske talenter, som allerede befinder sig i Danmark.

Jobudsigt er solidt trækplaster

Og potentialet er der. Mere end 80 procent af de udenlandske studerende, der er medlem af det særlige ungdomsambassadørkorps Youth Goodwill Ambassadeurs (YGWA), siger således, at en jobkontrakt, inden de afslutter deres studie, vil være afgørende for, om de vil blive i Danmark.

Medarbejdermanualer, jobtilbud, sprogkurser og internationale skoler skal øge hovedstadens attraktivitet

- Vi skal fortælle de små og mellemstore virksomheder, hvad de vinder ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Vi skal yde konkret praktisk hjælp som fx medarbejdermanualer på engelsk eller andre fremmedsprog, så udlændinge, der ikke forstår dansk, nemt kan sluses ind. Og så skal vi hjælpe med at finde jobtilbud, sprogkurser, kulturtilbud osv. til eventuelle medfølgende ægtefæller og internationale skoler til børnene, siger Kim Bek.


Yderligere oplysninger hos:

  • Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity, på mobil: 24 98 16 16
  • Vibeke Storm Rasmussen, Regionsrådsformand i Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør