Udtalelse fra RMU om Sundhedsplatformen

​Region Hovedstadens Regionale Medarbejderudvalg (RMU) har på sit møde den 28. juni 2018 drøftet status for Sundhedsplatformen set i lyset af Rigsrevisionens rapport om implementeringen af SP på Herlev Gentofte Hospital i maj 2016. 

Vent...

Udtalelse:

Region Hovedstadens Regionale Medarbejderudvalg (RMU) har på sit møde den 28. juni 2018 drøftet status for Sundhedsplatformen set i lyset af Rigsrevisionens rapport om implementeringen af SP på Herlev Gentofte Hospital i maj 2016. Udvalget kan genkende Rigsrevisionens kritik af regionens uddannelse af medarbejderne i brugen af sundhedsplatformen forud for implementeringen på Herlev og Gentofte hospital, ligesom udvalget også er enig i, at regionen undervurderede det aktivitetstab, der fulgte af den omfattende opgave, det var at lære at bruge platformen.

Udvalget påpeger dog, at der er sket mange fremskridt siden implementeringen på Herlev og Gentofte Hospitaler. Selvom mange medarbejdere stadig har problemer med brugen af platformen, er det udvalgets opfattelse, at der i dag også er mange, der ser mulighederne i det omfattende system. Udvalget finder derfor, at det er vigtigt, at fokus fremadrettet flyttes fra den overvejende negative omtale af sundhedsplatformen mod mere nuancerede historier også om alt det, der faktisk virker og repræsenterer fremskridt i forhold til det forældede og usammenhængende system, platformen afløste.

Samtidig finder udvalget, at tonen i debatten om sundhedsplatformen er uhensigtsmæssig. Det skal være muligt fuldt legitimt at kommunikere om oplevelser med Sundhedsplatformen uden at blive ugleset af kollegaer. Det insisterer udvalget på, at alle har et ansvar for – kollegaer som ledere. Alle i Region Hovedstaden bør have en ambition om at få sundhedsplatformen til at fungere som et helt centralt redskab for det kliniske personale. Udvalget udtaler, at "vi skal have de rigtige historier om SP" –  "da vi ønsker et mindre ensidigt og mere nuanceret billede".


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor