​​

Unge skal lære gennem jobs


Region Hovedstaden søsætter i samarbejde med kommuner og erhvervsskoler et banebrydende projekt om bl.a. en ny jobuddannelsesmodel

Dystre tal

Nye analyser peger på, at det i fremtiden netop vil være de ufaglærte, der står forrest, når der uddeles fyresedler på arbejdspladserne, fordi der bliver stadig færre ufaglærte job.

Ny rapport viser for få job til ufaglærte

En netop offentliggjort rapport fra Region Hovedstaden og Region Sjælland viser, at der ikke blot i dag men også om 10-12 år vil være for få job i hovedstadsregionen til de ufaglærte – op mod 23.000 job.

Udsigt til mange ufaglærte

Der er således udsigt til, at der også i fremtiden vil være en stor gruppe ufaglærte uden en kompetencegivende uddannelse i hovedstadsregionen.


At få mod på mere uddannelse

Region Hovedstaden søsætter derfor sammen med to kommuner og tre erhvervsskoler et helt nyt ’jobuddannelsestilbud’. Projektet skal give gruppen af unge mellem 15 og 20 år, der ikke er motiveret til at tage en traditionel ungdomsuddannelse, lyst til og mulighed for at starte en erhvervsuddannelse på arbejdspladsen.

Udvalgsformand: Kæmpe problem

- Vi har et kæmpeproblem, når så mange unge ikke kommer i gang med en formel ungdomsuddannelse. Derfor vil vi nu give dem et tilbud om at få et job, hvor de samtidig kan dygtiggøre sig. Og vi vil sørge for, at de får papir på det de lærer i virksomhederne. Det skal løfte de unge, give dem selvtillid og tro på, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse, siger Marianne Stendell, formand for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning, Region Hovedstaden.

Skolebænken er ikke eneste mulighed

Konkret er formålet med projektet at udvikle en fleksibel uddannelsesmodel med udgangspunkt i de praktiske kompetencer, som de unge kan opnå i erhvervslivet. De unge skal i højere grad lære gennem jobs, og disse kompetencer bør anerkendes som uddannelse. Projektet gør dermed op med fordomme om, at skolebænken er eneste vej til uddannelse.

Samarbejde mellem region og mange andre

Projektet udvikles i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Halsnæs og Gribskov Kommune, Handelsskolen København Nord, Erhvervsskolen Nordsjælland og SOPU (Sundhed, omsorg, pædagogik København og Nordsjælland). Desuden er DPU (Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet i København) og en privat konsulent tilknyttet udviklingsprojektet.

Ny metode til at dokumentere kompetenceudvikling

Parterne skal sammen udvikle en ny jobuddannelsesmodel og et værktøj til at dokumentere de unges kompetencer. Dette kunne f.eks. være et pointsystem, som gør det synligt, hvad den unge har lært i virksomheden.


Vi må tænke anderledes

- Det traditionelle uddannelsessystem passer ikke på en stor række unge i dag. Derfor må vi tænke anderledes og komme deres kompetencer i møde. Der ligger helt sikkert et uudnyttet potentiale i projektets jobuddannelsesmodel og at vi får motiveret unge ind i en uddannelse via den praktiske vej. Den faglige og menneskelige gevinst ved at udvikle nye tilbud er for stor til at lade være, siger Rikke Skov-Nielsen, rektor for erhvervsuddannelserne, Handelsskolen København Nord.


Fakta:

  • Succeskriterierne for projektet er:
Fra 20,8 % til 15 % i andelen af unge uden igangværende eller afsluttet kompetencegivende ungdomsuddannelse i de involverede kommuner.
15 % færre unge på kontanthjælp i de deltagende kommuner.
Positiv ændring af de unges holdning, motivation og syn på uddannelse.
Dokumenterbar samfundsøkonomisk positiv effekt af jobs med uddannelsesperspektiv.
  • Region Hovedstaden har afsat 12 mio. kr. over de næste tre år.
  • Deltagelse af 300 unge 15-20-årige, som ikke har mod på at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Personer uden en ungdomsuddannelse har 12 gange større risiko for at ende på kontanthjælp eller førtidspension sammenlignet med personer med end ungdomsuddannelse.

Yderligere oplysninger

  • Marianne Stendell, formand for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning, Region Hovedstaden, mobil 23 41 01 57
  • Rikke Skov-Nielsen, rektor for erhvervsuddannelserne, Handelsskolen København Nord, 26 16 08 92 / 88 52 63 16
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør