Utilstrækkelige oplysninger om tidsbegrænsede ordinationer af medicin

​En it-fejl i Sundhedsplatformen har betydet, at der i udskrivningspapirer har manglet en oplysning om, hvornår patienter skulle stoppe med fx smertestillende medicin og antibiotika. I det Fælles Medicinkort (FMK), som både hospitaler og praktiserende læger bruger, er oplysningerne dog helt korrekte.

Fejlen i it-systemet er rettet, og Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital er sammen med programmet bag Sundhedsplatformen ved at analysere data og gennemgå patienternes journaler for at sikre, at der ikke er sket skade på patienter.

Meget af den tidsbegrænsede ordinerede medicin er udleveret efter fx ambulante operationer, hvor hospitalet har sendt patienten hjem med lige præcis det antal piller, som rakte til de få dage, hvor patienten skulle tage eksempelvis smertestillende eller antibiotika.

"De fleste tidsbegrænsede ordinationer, er harmløse, men der kan i enkelte tilfælde være en øget risiko for bivirkninger, hvis medicinen gives for længe. Eller der kan være tale om særligt sårbare patienter. Derfor er det vigtigt, at vi får lavet en grundig udredningsproces og vurderer patientens samlede medicinering," siger Annemarie Hellebek, kvalitetschef i Region Hovedstaden.

Ingen personskader

Analysearbejdet er foreløbigt afsluttet på Rigshospitalet, og her har der ikke vist sig patienter, der havde pådraget sig skade af de utilstrækkelige medicinoplysninger. Heller ikke fra Herlev og Gentofte Hospital har der indtil videre vist sig personskader.

Regionens praktiserende læger er orienteret om, at FMK er retvisende, men at der kan være ovennævnte mangler i epikriser. Ligeledes er Styrelsen for Patientsikkerhed orienteret og følger udredningsarbejdet.

Redaktør