Verdens mest moderne laboratorium sikrer billigere svar på blodprøver

Det fuldautomatiske laboratorium laver analyser af højeste kvalitet og sikkerhed i Region Hovedstaden og sparer millioner af kroner.
(BEMÆRK: RHEL lukkede 1. januar 2016.)
(Læs mere om blodprøver - februar 2017)
Måske tænker du kittelklædte mennesker, der betjener holdere med små rør i og mikroskoper, når det handler om blodprøver og laboratorier.

Bioanalytikerne og udstyret er der stadig, men i dag foregår analysen af borgernes blodprøver i Region Hovedstaden helt anderledes.

Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL) har fået et nyt laboratorium, hvor alle prøver og analyser nu foregår helt automatisk.

RHEL er det tidligere Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, der tager blodprøver på borgerne og analyserer blodprøver fra de praktiserende læger i det meste af hovedstadsregionen.

Blodprøver på samlebånd sparer millioner

I stedet for at en blodprøve bliver håndteret manuelt af en bioanalytiker, foregår det nu på et samlebånd med en række arbejdsstationer.

Når laboratoriet modtager blodprøverne, bliver de hældt på det automatiske system, hvor de både kontrolleres, forberedes til analysen, analyseres og til sidst smides ud.

- Det fuldautomatiske laboratorium reducerer muligheden for de fejl, der kan opstå ved manuel registrering og håndtering, og samtidig sparer vi en masse penge, siger Niels Mosbæk, administrationschef i RHEL.

Med indførslen af det fuldautomatiske laboratorium sparer RHEL fremover 30 millioner kroner om året. Siden samarbejdet med Siemens Healthcare Diagnostics om udviklingen af det fuldautomatiske laboratorium startede i 2002, har RHEL allerede sparet 20 millioner kroner om året, og den besparelse bliver altså endnu større fremover.

Samarbejde med Siemens

RHEL og Siemens har i et tæt offentligt-privat udviklingssamarbejde udviklet det fuldautomatiske laboratorium. Systemet er verdens mest komplekse laboratoriesystem og det eneste, der samler biokemiske og hæmatologiske prøver med bl.a. centrifuger og intelligente køle- og lagringsenheder i ét system.

Lise Müller (SF), formand for Region Hovedstadens IT- og afbureaukratiseringsudvalg, glæder sig over, at samarbejdet har været givtigt for begge parter.

- Det er så vigtigt, at vi løbende udvikler os for at kunne imødekomme de behov, der måtte være fra borgere og patienter til indretningen af fremtidens sundhedsvæsen. Og her spiller den teknologiske og IT-mæssige udvikling en stor rolle. Dette stykke moderne teknologi viser, at vi i Region Hovedstaden skaber sundhedsydelser med omtanke og respekt for både patienter og medarbejdere, siger Lise Müller.

Fakta:


  • RHEL er det tidligere Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL). Indtil 2007 blev det drevet af de praktiserende læger, Københavns Kommune og Københavns Amt. Fra 2007 i et samarbejde mellem lægerne og Region Hovedstaden. Pr. 1. januar 2013 overtog Region Hovedstaden KPLL, der blev til RHEL, som dermed blev knyttet endnu tættere sammen med regionens øvrige sundhedsvæsen
  • Laboratoriet betjener cirka 75 procent af befolkningen i Region Hovedstaden. Borgerne i det tidligere Frederiksborg Amt og Frederiksberg betjenes af andre laboratorier
  • RHEL analyserer dagligt cirka 9.000 prøver
  • Anlægget i Pilestræde består af ét 159 meter langt transportbånd.
  • Læs mere om det fuldautomatiske laboratorium i vedlagte bilag

For yderligere information:

  • Lise Müller (SF), formand for Region Hovedstadens IT- og afbureaukratiseringsudvalg, mobil 28 96 40 30
  • Niels Mosbæk, administrationschef i Region Hovedstadens Elektive Laboratorium, tlf. 33 74 40 02
  • Rasmus Windfeld, pressechef i Siemens A/S, mobil 40 44 60 60
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør