Yderligere 12 kommuner i hovedstadsregionen går med i klimapartnerskab

​Yderligere 12 kommuner i hovedstadsregionen har sagt ja til et nationalt klimasamarbejde, hvor de forpligter sig til at udvikle lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mål. I alt er det nu 18 kommuner i hovedstadsregionen, der er med i samarbejdet.

​I et helt nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres samtlige af landets kommuner til at blive en del af klimaprojektet DK2020. Kommunerne forpligter sig til at udvikle en ambitiøs, lokal klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og dermed også lever op til Paris-aftalens mål.

- Med DK2020-projektet sikrer vi, at vi i kommunerne får en fælles ramme for vores klimaarbejde, der gør, at vi planlægger indsatser og opgør resultater ud fra den samme metode. Det bliver en kæmpe fordel for os fremadrettet i forhold til at sikrer, at vi når vores målsætninger. Jeg ser frem til, at vi kommer i gang med arbejdet. Det haster, hvis vi skal sikre, at der også er en mangfoldig og bæredygtig planet til vores børn og børnebørn," siger formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund kommune Steen Christiansen (S).

Fem kommuner i hovedstadsregionen er allerede i gang. Og med dette nye skridt kan altså yderligere 12 nye kommuner gå i gang nu. De resterende følger næste år. Kommunerne vil via en fælles indgang, hvor Gate 21 er projektleder, kunne få hjælp med at udforme klimaplanerne.

"Vi skal gøre op med vanetænkning"

KLs Kommune Kontakt Råd Hovedstaden og Region Hovedstaden står bag indsatsen i hovedstadsområdet. I 2015 vedtog de en politisk vision om, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035, og at transportsektoren skal være fossilfri i 2050. En vision, der harmonerer med den nationale målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030. Og med det nye partnerskab ser fremtiden lidt mere lys ud. 

- For at realisere Paris-aftalen må vi være ambitiøse og gøre op med vanetænkning. Det er vigtigt, at vi høster viden fra hinanden over kommunegrænserne for at bringe synergier og innovative løsninger i spil. Når stærke kræfter som Realdania, KL og de fem regioner står sammen om DK2020, så tror jeg rent faktisk, at det kommer til at gøre en forskel for klimaet. Men det kræver også, at vi bliver gode til at dele vores løsninger og erfaringer, så de også bliver brugt i Greater Copenhagen eller i resten af Europa," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det er det internationale bynetværk C40, der har udarbejdet den globale vejledning i, hvordan byer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse målsætning om at sænke gennemsnitstemperaturen med 1,5 grader. Og det er denne ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020. De danske kommuners arbejde med klimaplanerne bliver derfor til inspiration for byer verden over.

De første kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet allerede i 2019. I hovedstadsregionen er Albertslund, Allerød, Frederiksberg, Helsingør, Høje-Taastrup og København enten ved at lægge sidste hånd på klimaplaner eller har en godkendt klimaplan. Og med de nye underskrifter så går Tårnby, Gentofte, Gladsaxe, Brøndby, Fredensborg, Herlev, Hvidovre, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Ballerup i gang med arbejdet.

Kontakt for yderligere info:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp via Region Hovedstadens pressetelefon, 70209588

Formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, 40508507

Fakta: Mere om DK2020

  • Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske kommuner har gennemgået et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale "best practice" på området og i sidste ende udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.
  • Kommunernes klimaplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser. Undervejs har de 20 kommuner fået teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO, så planerne lever op til C40's standard for klimaplanlægning.
  • De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.
  • Baggrunden for DK2020 er rapporten Deadline 2020, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner. 
  • Efter at have udgivet Deadline2020-rapporten har C40 udarbejdet en global vejledning i, hvordan bynetværkets 94 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020.
Redaktør