Ændring af prækvalifikationsafgørelsen i forbindelse med udbud af 3 helikopterberedskaber


Regionerne gennemfører i fællesskab udbud af de 3 helikopterberedskaber, som led i etableringen af en landsdækkende akutlægehelikopterordning.

​​

I starten af maj resulterede prækvalifikationen i udvælgelsen af 4 selskaber/konsortier til at afgive tilbud på leverancen hhv. Bond Airambulance, Falck Air Ambulance, Norsk Luftambulanse/Nordic Air Ambulance og Uni-Fly & Air-Greenland.

Klagenævn har truffet afgørelse

Regionerne vurderede sammen med ekstern advokat, at SOS International A/S på baggrund af deres ansøgning var uegnede til prækvalifikation. SOS International A/S valgte efterfølgende at påklage denne afgørelse til Klagenævnet for Udbud.


Klagenævnet for Udbud har netop truffet afgørelse i sagen, og konkluderet, at regionerne ikke var berettigede til at afvise ansøgningen fra SOS International A/S som uegnet.

Kendelsen vil blive offentliggjort på Klagenævnet for udbuds hjemmeside tirsdag den 9. juli 2013.

Ændret prækvalifikation

Som konsekvens heraf udsender regionerne en ændret prækvalifikationsafgørelse, hvoraf det fremgår, at SOS International A/S, ligesom de overfor nævnte 4 selskaber/konsortier, er prækvalificeret og inviteres til at afgive tilbud på leverancen af de 3 helikopterberedskaber.

Regionerne tager afgørelsen til efterretning, og konstaterer, at SOS International A/S’ deltagelse i udbudsrunden styrker konkurrencen i et, i forvejen, stærkt felt af prækvalificerede virksomheder/konsortier.

Fristen for afgivelse af tilbud er d. 26. september 2013.

Kontaktperson:

Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Mobil: 23749162Redaktør