Bedre og billigere ambulancekørsel til borgerne i Region Hovedstaden

Falck A/S og Københavns Brandvæsen skal køre ambulancerne fra februar 2016
En bedre og mere sikker transport for syge og skadede borgere og samtidig en besparelse på over 400 millioner kroner på seks år.

Det er, hvad Region Hovedstaden får ud af det netop afsluttede offentlige ambulanceudbud.

Regionsrådet har valgt at tildele kørslen med ambulancer til to af de nuværende operatører - Falck A/S og Københavns Brandvæsen - fra 1. februar 2016 og seks år frem.

Bedst og billigst

- Vi valgte det, der var bedst for borgerne, når de har brug for hjælp fra en ambulance, og samtidig billigst for regionen. Jeg er meget tilfreds med udbuddets resultat. Vi sætter nye og højere standarder for ambulancekørsel i Danmark med de krav, vi har sat. Det bliver en mærkbar gevinst for de mange borgere, som vi skal hjælpe, som ofte står i en sårbar og akut situation, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

De indkomne bud blev evalueret ud fra en række kvalitative kriterier og prisen, og Falck A/S og Københavns Brandvæsen var bedst og billigst og dermed samlet set økonomisk mest fordelagtige.

Et kontrolbud lavet af et uafhængigt konsulentfirma, for at se om prisen for kørslen var passende, ændrede ikke ved den beslutning.

Forbedringer for borgere og ansatte

For borgerne og ambulancepersonalet er der en række forbedringer på vej i 2016:
 • Helt nye ambulancer bliver udstyret med et elektrisk båresystem, som gør, at det bliver langt mere skånsomt og sikkert for patienterne at blive sat ind og taget ud af ambulancen, og samtidig vil ambulancepersonalet ikke blive udsat for helt så mange tunge løft dagligt
 • Ambulancerne indrettes, så personalet kan udføre en række behandlinger siddende fastspændt i sædet ved siden af patienten. Dermed vil patient- og personalesikkerheden under transporten blive bedre, og patienterne kan i højere grad behandles under selve transporten
 • Ambulancepersonalet skal arbejde efter nye og fælles retningsliner for behandling med vægt på kvalitet. Der vil derfor ikke være forskel, uanset hvor man bliver hjulpet og behandlet i regionen
 • Der skal iværksættes læring straks ved en utilsigtet hændelse i ambulancetjenesten på tværs af leverandører
 • Der sættes fokus på forskning og udvikling af ambulancetjenesten i et samarbejde mellem leverandørerne og regionens akutberedskab
Derudover sikrer de nye kontrakter, at der bliver ansat mindst 12 elever per år i ambulancetjenesten for at fremme uddannelsesmuligheder for unge.

Fakta:

 • Regionerne i Danmark har ansvaret for ambulancekørslen, og hvis de vælger ikke selv at køre ambulancerne, skal kørslen udbydes
 • Regionens nuværende kontrakter om ambulanceberedskab udløber 31. januar 2016. I dag koster kontrakterne ca. 400 mio. kr. årligt
 • Ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden blev udbudt i 6 delområder, og én leverandør kunne højst køre ambulancer i 4 delområder
 • I dag køres regionens ca. 200.000 årlige ambulancekørsler af Falck A/S, Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen frem til februar 2016. Derefter vil der kun være to leverandører, Falck A/S i fire delområder og Københavns Brandvæsen i to delområder
 • Det vurderes, at konkurrencen er blevet skærpet, og det har resulteret i en samlet mindre udgift på over 400 millioner kroner, med det nuværende beredskab, over kontraktperioden på seks år
 • Der vil i foråret 2015 blive gennemført en større analyse af, om antallet af beredskaber er passende
 • Servicemålet for Region Hovedstadens ambulancer vil være det samme som i dag, svarende til at 90 % af alle ambulancer med udrykning skal være fremme hos borgerne inden for 13 minutter, efter opgaven er modtaget til disponering på 112-AMK-Vagtcentralen
 • Der kan gøres indsigelser mod beslutningen om tildeling af ambulancekørslen frem til og med den 29. december. Hvis ikke indsigelserne forhindrer det, vil kontrakterne blive underskrevet efter nytår.

Læs mere

Yderligere information:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
 • Freddy Lippert, direktør for Den Præhospitale Virksomhed, mobil 31 16 68 27
Redaktør