Hjælp til den svære samtale

Mange forældre er usikre, når de skal fortælle børnene, at de er alvorligt syge. Nu tilbyder Region Hovedstaden hjælp med 6 film og en ny børnebog til de mindste
De fleste forældre er bange for at forskrække børnene og gøre dem kede af det, når forældrene har fået en alvorlig sygdom. Samtidig kan det virke uoverskueligt også at rumme børnenes reaktioner, når man tumler med så meget andet omkring sygdommen.

Derfor får forældrene ikke altid taget den svære snak. Men for børnene er det en stor hjælp at tale om de følelser og tanker, som dukker op i kølevandet på alvorlig sygdom i familien.

For at hjælpe dialogen i familierne har Region Hovedstaden derfor lavet en børnebog og 6 film, hvor børn fortæller om deres oplevelser med en alvorligt syg mor eller far. Børnene fortæller blandt andet om skyldfølelsen, vreden, skammen og ansvarsfølelsen.

Skal jeg lægge alle kort på bordet?

En af dem der har prøvet situationen som forælder er Bo Jørgensen

- Det er uhyggelig svært at vide, om man gør det rigtige. Hvor meget og hvor lidt skal jeg fortælle børnene? Skal jeg holde dem udenfor på nogle områder, eller skal jeg lægge alle kort på bordet og sige, at det er noget rigtigt lort?, siger Bo Jørgensen, der er far til to drenge på 4 og 9 år. Hans kone, børnenes mor, var alvorligt syg.

I tråd med børnepolitik

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog i 2013 en børne- og ungepolitik, som bl.a. lægger vægt på, at der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge.

Derfor glæder det regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at det nye materiale er på vej ud på afdelingerne.

- At miste sin mor eller far er ethvert barns værste mareridt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe familierne i alvorlige krisesituationer. Dette er et skridt på vejen til at få mere fokus på de børn, som hver dag lever med uvished, forvirring og frygt for at miste sin mor eller far, og vi håber, at forældrene kan bruge vores materiale til at komme i gang med den svære samtale, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Dialogark med gode råd

Med til filmene hører et kort dialog-ark, som fortæller om de mest almindelige reaktioner hos børn i krise – og som kommer med gode råd til, hvordan man kan starte dialogen i hjemmet. Region Hovedstaden udgiver også en billedbog for de mindste børn.

Filmene, dialogarket og børnebogen er lavet i samarbejde med børnepsykologer. Materialerne deles ud på de hospitalsafdelinger, som har mange børn, der er pårørende. Sundhedspersonalet giver materialet til forældrene, som ofte mangler overskud til selv at opsøge hjælp.

- Vi ved fra forældrene selv, at de mangler hjælp og viden om, hvordan de kan støtte deres børn i den svære situation, familien er havnet i. De tilbud, der findes, skal forældrene ofte selv opsøge. Med dette projekt rækker vi hånden ud til dem, som ikke har overskuddet til at finde hjælpen selv, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Mere viden til personalet

Region Hovedstaden arbejder også med at styrke sundhedspersonalets viden om børn som pårørende. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte holder kurser for sundhedspersonalet og har ansat en pædagogisk konsulent, som besøger hospitalsafdelinger og støtter sundhedspersonalet i, hvordan de kan hjælpe særligt hårdt ramte familier direkte.

Fakta:

  • Ca. 42.000 børn i alderen 0-18 oplever hvert år, at deres mor og far rammes af alvorlig sygdom
  • Ca. 2000 børn i alderen 0-18 oplever hvert år, at en forælder dør
  • 66 pct. af afdelingssygeplejerskerne på Region Hovedstadens hospitaler vurderer, at personalet ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan man taler med pårørende børn og unge om emner som alvorlig sygdom og død. (Kilde: Tværfaglig Videnscenter for Patientstøtte)
  • 79 pct. af afdelingssygeplejerskerne på Region Hovedstadens hospitaler vurderer, at deres afdeling ikke anvender konkrete pro¬cedurer for, hvordan man håndterer mødet med pårørende børn og unge. (Kilde: Tværfaglig Videnscenter for Patientstøtte)
Se filmene og resten af materialet på
www.nårmorellerfarbliversyg.dk

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør