Kom med din mening om råstofplanen for regionen

Frem til 19. februar 2015 kan borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer komme med input til regionens råstofplan.
En råstofplan er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer fra land, som omfatter sand, grus, ler og kalk.

Hvad indeholder et høringssvar?

Høringssvarene kan fx være forslag til graveområder eller idéer og forslag, der kan være med til at forbedre forsyningen med råstoffer i hovedstadsregionen, samtidig med at der tages hensyn til natur og miljø.

Håber på mange høringssvar

Regionen håber, der kommer en masse høringssvar, så beslutningen om en eventuel ny råstofplan kan ske på et så oplyst grundlag som muligt, og så alle gode ideer til en ny råstofplan kommer i spil.

Læs mere om r​åstoffer i Region Hovedstaden

Redaktør