Medicinkortet

Få overblik over dit medicinforbrug

​I Medicinkortet (Fælles Medicinkort) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin og de seneste to års recepter og medicinkøb. Har du børn under 15 år, har du desuden adgang til deres medicinoplysninger.

Medicinkortet giver både borgeren, lægen og apoteket et samlet overblik over den receptordinerede medicin, borgeren er i behandling med.

Gå til Medicinkortet på sundhed.dk​

Du kan også logge dig på Mit sundhedsoverblik som viser dine medicin-oplysninger sammen med andre sundhedsdata, f.eks. e-journal, donorregistrering, egen læge m.m.

Gå til Mit sundhedsoverblik på sundhed.dk

Redaktør