Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere

Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden
Redaktør