Klage over behandling på hospital eller et psykiatrisk center

Du har forskellige muligheder for at klage. Du kan klage, hvis du er utilfreds med hospitalets/det psykiatriske centers service, en konkret sundhedspersons faglighed, sundhedsvæsenets faglige virksomhed eller med en afgørelse om de rettigheder, du har ifølge sundhedsloven.
Redaktør