2021 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen32130428-01-2022 21:55:2328-01-2022 21:55:23Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2021 samt administrationens svar Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administrationen STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen{E91A10FD-D2EF-41BA-ABF4-7F57CA6C71B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Arbejdsmiljø32572928-01-2022 21:48:0228-01-2022 21:48:02I Center for HR og Uddannelse yder vi rådgivning og bistand til regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre inden for arbejdsmiljø Vi har følgende opgaver inden for STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{BA8942D0-9C48-4967-9EE1-CDD63CB44D48}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
HR-systemer; support og udvikling32573228-01-2022 21:48:1928-01-2022 21:48:19Center for HR og Uddannelse tilbyder de lokale HR-funktioner på hospitaler og virksomheder et tæt samarbejde om udvikling, anskaffelse og drift af HR-systemer og -opgaver STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{04266ABC-5BD2-4FF2-82CB-F4BF69B49EC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Forhandling og HR Jura32573328-01-2022 21:48:3328-01-2022 21:48:33Center for HR og Uddannelse håndterer det overenskomstmæssige og personalejuridiske område i Region Hovedstaden i samarbejde med administrationerne på hospitaler og virksomheder STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{39AB345E-D1AC-46CE-82EE-3BFEC041C9CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Fælles lederudvikling32573428-01-2022 21:48:5128-01-2022 21:48:51Få styrket dine ledelseskompetencer – mere ledelse og bedre resultater Region Hovedstadens Ledelsesudvikling består af forskellige forløb og aktiviteter for ledere på alle STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{A15BFB00-7C49-4395-8B5D-3FAA02F8A21D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Uddannelse og kompetenceudvikling32573928-01-2022 21:49:0528-01-2022 21:49:05Center for HR og Uddannelse udvikler og varetager tværgående uddannelsesopgaver på tværs af hospitaler i Region Hovedstaden i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/kontakt/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{4EB1121D-26CA-4C35-B04E-B14D351EA793}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Arbejdsmiljø36384728-01-2022 21:59:1328-01-2022 21:59:13I Center for HR og Uddannelse yder vi rådgivning og bistand til regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre inden for arbejdsmiljø Vi har følgende opgaver inden for STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{44447AB9-2164-4ABF-B32E-5E17AB725A9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Forbedringsområdet36384928-01-2022 21:59:4728-01-2022 21:59:47Center for HR og Uddannelse hjælper med opbygning af kapacitet og kompetencer til forbedringsarbejde Center for HR og Uddannelse understøtter implementeringen af Det Nationale STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{A5C4876E-BD2C-4524-B448-BF0298747AF9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
HR-systemer; support og udvikling36385028-01-2022 21:59:2228-01-2022 21:59:22Center for HR og Uddannelse tilbyder de lokale HR-funktioner på hospitaler og virksomheder et tæt samarbejde om udvikling, anskaffelse og drift af HR-systemer og -opgaver STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{C7334796-E0A3-46A4-9DFB-D841E7EFEE56}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Forhandling og HR Jura36385128-01-2022 21:59:2828-01-2022 21:59:28Center for HR og Uddannelse håndterer det overenskomstmæssige og personalejuridiske område i Region Hovedstaden i samarbejde med administrationerne på hospitaler og virksomheder STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{8DA75E64-A091-4F57-9195-E6012CEF1401}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Fælles lederudvikling36385228-01-2022 21:59:3628-01-2022 21:59:36Få styrket dine ledelseskompetencer – mere ledelse og bedre resultater Region Hovedstadens Ledelsesudvikling består af forskellige forløb og aktiviteter for ledere på alle STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{0E640F29-81D8-45DF-9378-3A6B9D2E1689}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Sund planlægning – ledelse og udvikling af vagtplanlægning36385628-01-2022 21:59:5428-01-2022 21:59:54Sund planlægning er overskriften på Region Hovedstadens indsats for at planlægge bemandingen på regionens hospitaler og sociale tilbud bedst muligt til gavn for patienter, borgere STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{F2C4C168-83C4-459E-B948-A0FA459D94F4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Uddannelse og kompetenceudvikling36385728-01-2022 21:59:4128-01-2022 21:59:41Center for HR og Uddannelse udvikler og varetager tværgående uddannelsesopgaver på tværs af hospitaler i Region Hovedstaden i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/Center-for-HRs-ydelser{C2729B1A-5B54-4F46-A4A3-75A47F488D91}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
Enhed for HR-Service36388928-01-2022 22:00:1028-01-2022 22:00:10Vi sikrer korrekt og rettidig løn- og personaleadministration for 44.000 medarbejdere med henblik på tryghed, tid og ro til kerneopgaven for medarbejdere, hospitaler, virksomheder STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/kontakt/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/denAdministrativeRegion/Center-for-HR/kontakt{AA8B2636-0EF2-464B-AB9B-7BAE9822F3C8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654
2022 uge 02: Den 10. januar - 16. januar43363028-01-2022 21:56:0328-01-2022 21:56:03Møde med LVS om behovet for en hverdagsrevolution i sundhedsvæsenet Virtuelt Covid-19 brief for forretningsudvalget​ Interview: WeekendAvisen Velkomstarrangement for det nye STS_ListItem_850https://www.regionh.dk/til-fagfolk/politik/regionsraadsformanden/Kalender-for-regionsraadsformanden/Sider/Forms/AllItems.aspxhttps://www.regionh.dkhtmlFalseaspxhttps://www.regionh.dk/til-fagfolk/politik/regionsraadsformanden/Kalender-for-regionsraadsformanden{E1EBF3B2-58FB-49D3-97B0-72A22C61353A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js54;1654