Formål

​Projekt PÅ TVÆRS har som ambition at skabe sammenhængende kliniske læringsforløb for sygeplejestuderende på tværs af sektorer.

​Hvorfor PÅ TVÆRS?

"Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse" (PÅ TVÆRS) er et uddannelseseksperiment, der består af fire eksperimenter og en projektklasse.


PÅ TVÆRS har som ambition:

  • At styrke den studerende i udviklingen af en stærk professionsidentitet
  • At styrke udviklingen af den studerendes kliniske kompetencer ift. en kompetenceprofil, der matcher fremtidens krav til professionsudøvelse i sygepleje
  • At skabe sammenhæng i læring på tværs af kliniske uddannelsessteder og sektorer.

Baggrund

De første idéer til PÅ TVÆRS bliver skabt af klinisk undervisningsansvarlige sygeplejersker på Rigshospitalet. Projektet konsolideres i januar 2015, og i september samme år starter projektklassen, der er omdrejningspunktet for projektets fire eksperimenter og deres aktioner.

PÅ TVÆRS er motiveret af et stærkt ønske om at skabe bedre sammenhæng i klinisk sygeplejeuddannelse, for på den måde at give sygeplejestuderende de bedste forudsætninger for at udvikle sig til kompetente professionsudøvere i et sundhedsvæsen, der er under hastig forandring.

Projektledergruppen finder inspiration til udvikling af PÅ TVÆRS i "Uddannelseseksperimentet" fra det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium (Hutters & Lundby, 2014). Den eksperimenterende tilgang tager afsæt i aktionsforskning og arbejder med at udvikle uddannelsespraksis gennem aktioner med involvering af både studerende og undervisere.  

En vigtig grundantagelse i PÅ TVÆRS er, at udvikling af klinisk uddannelse sker ved, at der skabes viden om, hvad der virker. Projektet justeres derfor undervejs i takt med, at der skabes viden om eksperimentets effekt.


Læs mere om de fire eksperimenter i projektet: 


Read about PÅ TVÆRS in this pamphlet. (pdf opens in a new tab)Redaktør