​​​​

Sundhedsplan

Den regionale sundhedsplan er udformet som en sammenhængende statusredegørelse for regionens planer og strategier på sundhedsområdet fra 2014 -17.

 Sundhedsplanen er et lovkrav. Den indeholder en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet, herunder de væsentligste planer og strategier
med vægt på de principper og udviklingstendenser, som de bygger på. 

Samtidig gives en overordnet status på implementeringen af de væsentligste planer på sundhedsområdet og afslutningsvis beskrives, hvilke fokusområder der er de kommende år.

Redaktør