Hypercare i Region Sjælland

​Hypercare i Region Sjælland varer fra d. 25. november til d. 8. december 2017. I den første uge holdes der dagligt et Top10-møde.  

​Top10-mødet munder ud i en liste over de vigtigste sager. På mødet deltager repræsentanter fra sygehusledelserne, Sundhedsplatformen, eksperter i kvalitet og patientsikkerhed og regionernes it-afdelinger.

Top10-listen giver et øjebliksbillede

Sygehusene i Region Sjælland kom på Sundhedsplatformen d. 25. november, og i den første uge laves en daglig liste med de tekniske udfordringer, der skal håndteres. Top10-listen giver et øjebliksbillede, så mange af de beskrevne sager kan for længst være løst. Medier bør derfor ikke referere fra oversigten uden først at få en aktuel status fra Region Sjællands presseenhed, så faktuelle fejl undgås. 

Oversigten er målrettet fagfolk og giver ikke et fuldstændigt billede, men alene et øjebliksbillede i kort form. Nederst i Top10-listerne gives en status for gårsdagens issues. Når en sag er afsluttet, betyder det, at den teknisk set er løst – dermed kan der stadig være en udfordring i, at personalet skal lære at bruge systemet korrekt.


Redaktør