Min Sundhedsplatform Mobil

​Om Min Sundhedsplatform Mobil

Min Sundhedsplatform på mobilen kan benyttes af patienter på Region Hovedstadens og Region Sjællands hospitaler.


Her kan du blandt andet:

  • Kommunikere med sundhedspersonalet
  • Udfylde og sende spørgeskemaer
  • Se kommende ambulante aftaler
  • Se svar på prøver
  • Få adgang til dit barns Min Sundhedsplatform

Min Sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Borgere, der inden for de sidste 10 år har været patient på et af Region Hovedstadens hospitaler, kan logge ind i Min Sundhedsplatform som app eller på minsundhedsplatform.dk. Hvis du ikke har et aktuelt forløb, vil der ikke være registreret helbredsoplysninger om dig, og du vil heller ikke kunne skrive til afdelinger i Min Sundhedsplatform.
 
Min Sundhedsplatform er en del af Region Hovedstaden og Region Sjællands nye kommunikationsplatform og en del af hospitalernes nye IT-system.
 

Begrænsninger på Min Sundhedsplatform på mobilen

Der er ikke den samme funktionalitet på Min Sundhedsplatform på mobil-telefonen, som der er på web-siden. Der er således mere detaljere adgang til journaloplysninger, log over hvem der har tilgået din journal mm. på websiden.
 
Bemærk særligt, at aftaler fremgår med mere præcise detaljer om fremmøde-sted i web-løsningen, hvor den mobile løsningen pt. alene viser afdelingens hovedadresse. Der vil på et senere tidspunkt komme en opdatering, der viser mere detaljerede lokations-oplysninger.

Redaktør