Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Sundhedsplatformen.​

Hvem kan bruge Sundhedsplatformen?

Både patienter, pårørende og sundhedspersonalet kan benytte Sundhedsplatformen. 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere får adgang.​​

Hvorfor er Region Hovedstaden og Region Sjælland gået sammen om Sundhedsplatformen?

Ét fælles elektronisk system medvirker til mindre dobbeltarbejde, større patientsikkerhed og sammenhængende behandlingsforløb, når patienter bevæger sig på tværs af regionerne. Både Region Hovedstaden og Region Sjælland stod over for at skulle udskifte de eksisterende, ca. 15 år gamle, it-systemer. De eksisterende systemer har en forældet teknologi med en dårlig og usammenhængende funktionalitet. Derfor var det tvingende nødvendigt at anskaffe et nyt system. ​

​Hvor mange patienter bevæger sig mellem de to regioners hospitaler?

Ca. 10 % af Region Sjællands borgere indlægges på Region Hovedstadens hospitaler, mens 14 % behandles ambulant på Region Hovedstadens hospitaler.

Lidt over 1 % af Region Hovedstadens borgere indlægges på Regions Sjællands sygehuse, mens knap 1 % behandles ambulant på Region Sjællands sygehuse.

Hvorfor er det kun Region Hovedstaden og Region Sjælland, der får Sundhedsplatformen?

Regionerne skal ifølge loven sende store it-indkøb i udbud, så borgerne får mest for pengene, fordi EU-udbudsreglerne sikrer, at man får det rigtige system til den bedste pris. It-systemer udvikles hele tiden, og de øvrige regioner har sendt deres systemer i udbud på forskellige t​idspunkter. Region Hovedstaden og Region Sjælland vurderede, at tilbuddet fra Epic var det bedste på daværende tidspunkt ud fra de afgivne tilbud. Der er mulighed for, at de andre regioner kan koble sig på Sundhedsplatformen, hvis de beslutter sig for det.​​

Bliver det øvrige sundhedsvæsen også koblet op på Sundhedsplatformen?

​Hospitaler, der endnu ikke har implementeret Sundhedsplatformen, har adgang til den via app'en SP-Link.  

I foråret 2017 gennemføres et pilotprojekt, hvor Københavns Kommune og et psykiatrisk bosted i Region Hovedstaden tester SP-Link. Almen praksis deltager ikke i pilotprojektet. Først når pilotprojektet er gennemført, bliver der taget stilling til, om SP-Link skal tilbydes eksterne sundhedsaktører. ​

Hvem er leverandør på Sundhedsplatformen?

Det er den amerikanske softwareleverandør Epic, som har udviklet det it-system, som Sundhedsplatformen er baseret på. Epic blev valgt på baggrund af et offentligt udbud, hvor fem leverandører gav tilbud på at løse opgaven. Her leverede Epic det stærkeste bud – blandt andet ud fra funktionalitet, økonomi, implementering, samarbejde og teknik. 

Epic leverer sundheds-it-løsninger til mere end 1.100 hospitaler, som til sammen servicerer over 172 millioner patienter. Epic er en af de førende på markedet inden for udvikling og implementering af sundheds-it. Epic har NNIT (tidligere Novo Nordisk IT) som underleverandør på opgaven med Sundhedsplatformen. 

Læs mere på Epics hjemmeside

Sundhedsplatformen leveres af et amerikansk softwareselskab. Havner patientdata i USA?

Data lagres på regionernes servere i henholdsvis Ringsted og Hvidovre, men det amerikanske softwarefirmas/Epics medarbejdere har en begrænset adgang til patientdata i Sundhedsplatformen for at kunne udføre vedligehold og fejlretning i systemet. Hvis der opstår fejl i systemet, er det nødvendigt for firmaet, at de kan se de data, der var til stede, da fejlen opstod.  Adgang sker i henhold til gældende sikkerhedsstandarder, og det er kun autoriserede personer, der har adgang. 


Hvordan er systemet blevet tilpasset danske forhold?

Siden 2014​ har 4​00 fagfolk, deriblandt it-specialister og projektledere, udviklet Sundhedsplatformen, så systemet er skræddersynet til de danske hospitaler. Over 500 læger, sygeplejersker og andre faglige eksperter har rådgivet og testet systemet, så Sundhedsplatformen er tilpasset de mennesker, som skal bruge det i hverdagen. Alt indhold og alle arbejdsgange er vurderet og godkendt af sundhedsmedarbejdere.


Hvordan skal der videreudvikles på Sundhedsplatformen?

De to regioner har valgt et velafprøvet system, som er testet på andre hospitaler i verden. Sundhedsplatformen er ikke fuldt udbygget fra starten. Løsningen videreudvikles i takt med de kommende års behov og økonomi. Epic videreudvikler løbende systemet, så det bliver ved med at være opdateret til et moderne sundhedsvæsens behov.​

​Hvad koster Sundhedsplatformen?

Region Sjælland har bevilget 700 mio. kr. til Sundhedsplatformen, og Region Hovedstaden forventer at bruge 2,1 mia. kr. Heraf udgør Region Hovedstadens samlede projektbevilling 1,03 mia. kr. Investeringen dækker anskaffelse og support af systemet, mens godt 1,1 mia. kr. går til interne omkostninger; bl.a. uddannelse og træning.

Hvornår har investeringen i Sundhedsplatformen tjent sig hjem?

Ifølge Sundhedsplatformens beregning (business case) vil investeringen tjene sig hjem på omkring ti år, bl.a. fordi man ikke skal vedligeholde de mange gamle it-systemer. Desuden forventes det, at der spares penge på færre sengedage og genindlæggelser, fordi det bliver nemmere at planlægge effektive behandlingsforløb. Samtidig slipper hospitalerne for at udføre dyre undersøgelser flere gange, fordi de fremover kan se hinandens resultater. ​
​​

Er Sundhedsplatformen tilgængelig for både borgere og klinikere med handicap?

Sundhedsplatformen bliver tilgængelig for personer med handicap.

For klinikere med handicap vil hjælpemidler, inklusiv de indbyggede funktioner for øget tilgængelighed i Windows, kunne anvendes i Sundhedsplatformen. Det kan fx være personlig assistance, forstærkertelefon, iPads/smartphones og tilpasning af baggrundsfarver for klinikere, der fx har svært ved at læse sort på hvid baggrund.

For borgerne bliver der først gennemført en tilgængelighedstest af den patientvendte del af Sundhedsplatformen, som har specielt fokus på patienter med handicap. Testen har til formål at undersøge, om Digitaliseringsstyrelsens krav til tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse og ordblindhed er opfyldt. Tilgængelighedstest gennemføres løbende i takt med udviklingen af modulerne i Sundhedsplatformen.

​Min S​undhedsplatform bliver testet og undersøgt for, om den lever op til Digitaliseringsstyrelsens krav til tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, bl.a. synsnedsættelse og ordblindhed.​

​Gå til spørgsmål og svar for patienterRedaktør