Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Sundhedsplatformen.​

Hvem kan bruge Sundhedsplatformen?

Både patienter, pårørende og sundhedspersonalet kan benytte Sundhedsplatformen. 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere får adgang.​​

Hvorfor er Region Hovedstaden og Region Sjælland gået sammen om Sundhedsplatformen?

Der er flere årsager til, at de to regioner er gået sammen: Først og fremmest medvirker ét fælles elektronisk system til mindre dobbeltarbejde, større patientsikkerhed og sammenhængende behandlingsforløb, når patienter bevæger sig på tværs af regionerne. Tilbage i 2012 stod begge regioner over for at skulle udskifte de eksisterende, ca. 15 år gamle it-systemer. Og et fælles udbud ville give økonomiske fordele.

De øvrige regioner har sendt deres systemer i udbud på forskellige tidspunkter.

På baggrund af en meget grundig udbudsfase har Region Sjælland og Region Hovedstaden peget på det system, der passer bedst til de to regioners krav til den nye løsning.

​Hvor mange patienter bevæger sig mellem de to regioners hospitaler?

Ca. 10 % af Region Sjællands borgere indlægges på Region Hovedstadens hospitaler, mens 14 % behandles ambulant på Region Hovedstadens hospitaler.

Lidt over 1 % af Region Hovedstadens borgere indlægges på Regions Sjællands sygehuse, mens knap 1 % behandles ambulant på Region Sjællands sygehuse.

Bliver det øvrige sundhedsvæsen også koblet op på Sundhedsplatformen?

Sundhedsplatformen giver mulighed for, at bl.a. praktiserende læger, speciallæger og hjemmesygeplejersker kobles på systemet. I første halvår af 2017 er der gennemført et pilotprojekt, der har set på eksterne fagfolks mulighed for at se relevante oplysninger om patientforløbet via app'en SP-Link. En evalueringsrapport forventes klar i november 2017, hvorefter det skal afklares, i hvilket omfang det øvrige sundhedsvæsen kan kobles på Sundhedsplatformen.

De fem regioner i Danmark har i dag adgang til journaloplysninger på tværs af regioner via den nationale patientjournal sundhedsjournalen på sundhed.dk. Oplysninger fra Sundhedsplatformen overføres til sundhedsjournalen.

Hvordan er arbejdet med Sundhedsplatformen organiseret?

Projektet med 400 medarbejdere ledes af programdirektør Gitte Fangel​, der har ansvar for ledelse, udvikling og indhold af Sundhedsplatformen. Medarbejderne er it-folk, klinikere og projektmedarbejdere, der er udlånt fra hospitaler, Region Hovedstadens og Region Sjællands it-afdelinger og fra regionale stabe. 

Programdirektøren refererer til en programstyregruppe med koncernledelser og direktører fra regionerne. Programstyregruppen træffer de overordnede beslutninger om Sundhedsplatformen. ​

Hvem er leverandør på Sundhedsplatformen?

Sundhedsplatformen er baseret på et gennemprøvet system fra den amerikanske softwareleverandør Epic. Epic har eksisteret siden 1979, og systemet leverer sundheds-it til mere end 1.100 hospitaler – primært i USA, men også i Europa. Nogle af de mest anerkendte hospitaler i verden, som fx Cambridge University Hospitals i England, Kaiser Permanente og Johns Hopkins Hospital i USA, benytter Epic. 190 millioner patienter verden over får deres behandling understøttet af Epics it-platform. 

Epic er således en af de førende virksomheder inden for udvikling og implementering af sundheds-it. Epic har NNIT som underleverandør på opgaven.

Det forventes, at Finland går "live" i 2019 med flere hospitaler, ligesom to hospitalssystemer i London og ét i Schweiz for nyligt har skrevet kontrakt med Epic.

Læs mere på Epics hjemmeside

Sundhedsplatformen leveres af et amerikansk softwareselskab. Havner patientdata i USA?

Data lagres på regionernes servere i henholdsvis Ringsted og Hvidovre, men det amerikanske softwarefirmas/Epics medarbejdere har en begrænset adgang til patientdata i Sundhedsplatformen for at kunne udføre vedligehold og fejlretning i systemet. Hvis der opstår fejl i systemet, er det nødvendigt for firmaet, at de kan se de data, der var til stede, da fejlen opstod.  Adgang sker i henhold til gældende sikkerhedsstandarder, og det er kun autoriserede personer, der har adgang. 


Hvordan er systemet blevet tilpasset danske forhold?

Mere end 300 sundhedsfaglige, it-specialister, og projektledere i de to regioner har tilpasset systemet, så løsningen matcher danske hospitalers behov. Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale har testet systemet og godkendt både opsætning og indhold.

Hvordan skal der videreudvikles på Sundhedsplatformen?

De to regioner har valgt et velafprøvet system fra den amerikanske softwareleverandør Epic. Sundhedsplatformen er således en dansktilpasset version af systemet, der benyttes af mere end 1.100 hospitaler – fortrinsvist i USA men også i Europa. Epic, der har eksisteret siden 1979, optimerer og udvikler løbende systemet indenfor alt fra patientsikkerhed, ledelse og patientkommunikation til neurologi, pædiatri og kardiologi. Således er såvel kodning som systemet generelt opdateret til et moderne sundhedsvæsens behov.

Hvad koster Sundhedsplatformen?

Region Sjælland har bevilget 700 mio. kr. til Sundhedsplatformen, og Region Hovedstaden forventer at bruge 2,1 mia. kr. Heraf udgør Region Hovedstadens samlede projektbevilling 1,03 mia. kr. Investeringen dækker anskaffelse og support af systemet, mens godt 1,1 mia. kr. går til interne omkostninger; bl.a. uddannelse og træning.

Det forventes, at Sundhedsplatformen vil føre til færre sengedage og genindlæggelser, fordi det bliver nemmere at planlægge effektive behandlingsforløb. Samtidig slipper hospitalerne for at lave dyre undersøgelser flere gange, fordi de fremover kan se hinandens resultater. Derudover skal man ikke vedligeholde de mange gamle it-systemer.

​Gå til spørgsmål og svar for patienterRedaktør